Opsigelse

Hvis du bliver opsagt fra din stilling eller hvis du selv siger op, er der en række procedurer, som skal overholdes.

Er du medlem af Uddannelsesforbundet, og bliver du sagt op, kan du få professionel rådgivning, der sikrer dig de bedst mulige vilkår ved afskedigelse.

Dit eget opsigelsesvarsel er på mindst en måned til udløbet af en måned.

I nogle situationer kan der være behov for at indgå en aftale med arbejdsgiveren om fratrædelse på nærmere aftalte vilkår.

Hvis din arbejdsgiver går konkurs vil du som regel kunne få dækket din løn, pension og feriepenge af Lønmodtagernes Garantifond.

Når en offentlig myndighed eller en virksomhed ønsker at konkurrenceudsætte en bestemt opgave, bliver opgaven sendt i udbud. Inden for Uddannelsesforbundets område er det primært sprogcentrenes danskuddannelse, som kommunerne konkurrenceudsætter.