Se fordeling af stemmetal for henholdsvis kommunalt ansatte og statsansatte.

Det kommunale område

  LC's afstemningsresultat

Ja stemmer (procent)

76

Nej stemmer (procent)

24

Stemmeprocent

76,3

Uddannelsesforbundets andel i det samlede resultat

På det kommunale område indgår Uddannelsesforbundet eget afstemningsresultat i et fælles resultat for alle organisationer med kommunalt og regionalt ansatte i Lærernes Centralorganisation (LC). 

Den 6. juni godkendte Forhandlingsfællesskabets bestyrelse forliget, og dermed blev det endeligt godkendt.
Stemmerne fra lærerorganisationerne indgår nemlig i en samlet stillingtagen i Forhandlingsfællesskabet, der som paraplyorganisationen har forhandlet på lønmodtagernes vegne med kommunerne, repræsenteret af Kommunernes Landsforening (KL).

Det statslige område

 LC's afstemningsresultat

Ja stemmer (procent)

83

Nej stemmer (procent)

17

Stemmeprocent

59,5 

Uddannelsesforbundets del af CFU-resultat

Uddannelsesforbundets resultat på det statslige område indgår i en afstemning i Lærernes Centralorganisations (LC’s) forretningsudvalg.
LC’s stilling til resultatet indgår videre i det samlede resultat for CFU, der er lønmodtagersidens forhandlingspart over for de statslige arbejdsgivere.
Idet CFU har stemt ”ja” til overenskomsten, betyder det, at den er stemt hjem, og en konflikt er afværget.

Overenskomsten gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. april.

Uddannelsesforbundet afstemningsresultat på det kommunale område

Til afstemningen var det muligt at stemme ja eller nej. Man kunne ikke stemme blankt, men det var muligt at logge ind og undlade at stemme.

Fordeling på det kommunale område: 

Afstemningsprocent

57,3

Procent der loggede ind men ikke stemte

3,4

Procent der ikke loggede ind

39,3


Antal stemmeberettigede medlemmer: 1.730

 

Afstemningsresultater fordelt på områder

Sprogcentre

Stemmeberettigede medlemmer: 965
Stemmeprocent: 55,1

Ungdomsskolen

Stemmeberettigede medlemmer: 660
Stemmeprocent: 60,3

Vejledere og konsulenter

Stemmeberettigede medlemmer: 104
Stemmeprocent: 57,7

Uddannelsesforbundet afstemningsresultat på det statslige område

Til afstemningen var det muligt at stemme ja eller nej. Man kunne ikke stemme blankt, men det var muligt at logge ind og undlade at stemme.

Fordeling på det statslige område: 

Afstemningsprocent

59,9

Procent der loggede ind men ikke stemte

3,7

Procent der ikke loggede ind

36,4

 
Antal stemmeberettigede medlemmer: 5.739

Afstemningsresultater fordelt på områder

Erhvervsskoler og AMU

Stemmeberettigede medlemmer: 3.614
Stemmeprocent: 58,0

Se stemmefordeling for de enkelte foreninger

VUC

Stemmeberettigede medlemmer: 1.346
Stemmeprocent: 67,5

Produktionsskoler

Stemmeberettigede medlemmer: 790
Stemmeprocent: 54,7