Afstemningsprocent
Statslige ansatte

Du kan nå det endnu - Skynd dig ind og stem!

Afstemningsprocent
Kommunalt ansatte

Du kan nå det endnu - Skynd dig ind og stem!


Afstemningsprocent

(sidst opdateret)

1. marts kl. 12.00

 

 

Hovedbestyrelsens anbefalinger

 
Hovedbestyrelsen anbefaler et "Ja" til både den statslige og den kommunale OK21-aftale.

De 4 HB-medlemmer anbefaler et nej

asdfasdf

asdfasdfasdf

Vi har i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse vurderet mæglingsforslaget. På den baggrund anbefaler 10 ud af 12 hovedbestyrelsesmedlemmer, at I stemmer “ja” til det.

Tag digitale drøftelser

Det er dybt beklageligt, at nedlukningen af Danmark betyder, at I ikke får mulighed for at drøfte resultatet med hinanden på fysiske klubmøder, men vi er i en mærkelig situation. Resultatet skal foreligge hos Forligsmanden den 16. april, så I må tage drøftelserne digitalt i Teams, Zoom på Skype eller hvad I nu bruger, når I mødes i disse tider. Jeg håber, det går. 

Lønstigninger og barsel

Der er pæne lønstigninger i alle tre år, overenskomsten løber - selv om perioden før corona efter vores opfattelse burde have kunnet give mere til vore medlemsgrupper. Desuden får fædre og medmødre tre ugers øremærket barsel oven i de barselsrettigheder, der gælder i dag.

Bekymring i forhold til udlicitering

Vi er i hovedbestyrelsen meget opmærksomme på, om overenskomstresultaterne forrykker virksomhedernes omkostninger, og dermed stiller nogle virksomheder bedre end andre ved udlicitering.
Vi skal kort sagt ikke bringe os i en situation, hvor en overenskomst via fornyelsen bliver billigere end de andre overenskomster på samme område og dermed ændrer markedsvilkårene.
I første omgang var det faktisk vores bekymring, om det var ved at ske på sprogcenterområdet med de resultater, vi kunne opnå med arbejdsgiverne. Men med de seneste ugers udvikling er der intet, der tyder på, at der bliver lønfest ved de offentlige overenskomstfornyelser næste år.

Det er din beslutning

Men om der skal stemmes “ja” eller “nej” til resultatet er ene og alene din vurdering.

På vegne af Hovedstyrelsen 

Formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Spørg sekretariatet

Hvis du har et spørgsmål til indholdet i de nye offentlige aftaler, kan du stille det til Uddannelsesforbundets sekretariat.
info@uddannelsesforbundet.dk

 

Se hvad overenskomstaftalerne kommer til at betyde for dig

 

Statslige ansatte

Hvad betyder det for dig!

Den samlede værdi af overenskomsten er 5,25%, der udmøntes i følgende hovedelementer

 

LØN
Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42


REGULERINGSORDNING
Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. På nuværende tidspunkt skønnes det, at reguleringsordningen vil påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

ARBEJDSTID
Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR
Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

SORGORLOV
Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE
TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV
Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 5,25%, der udmøntes i følgende hovedelementer

 

LØN
Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42


REGULERINGSORDNING
Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. På nuværende tidspunkt skønnes det, at reguleringsordningen vil påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

ARBEJDSTID
Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR
Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

SORGORLOV
Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE
TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV
Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 5,25%, der udmøntes i følgende hovedelementer

 

LØN
Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42


REGULERINGSORDNING
Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. På nuværende tidspunkt skønnes det, at reguleringsordningen vil påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

ARBEJDSTID
Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR
Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

SORGORLOV
Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE
TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV
Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 5,25%, der udmøntes i følgende hovedelementer

 

LØN
Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42


REGULERINGSORDNING
Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. På nuværende tidspunkt skønnes det, at reguleringsordningen vil påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

ARBEJDSTID
Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR
Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

SORGORLOV
Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE
TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV
Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 5,25%, der udmøntes i følgende hovedelementer

 

LØN
Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42


REGULERINGSORDNING
Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. På nuværende tidspunkt skønnes det, at reguleringsordningen vil påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

ARBEJDSTID
Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR
Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

SORGORLOV
Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE
TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV
Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 5,25%, der udmøntes i følgende hovedelementer

 

LØN
Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42


REGULERINGSORDNING
Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. På nuværende tidspunkt skønnes det, at reguleringsordningen vil påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

ARBEJDSTID
Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR
Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

SORGORLOV
Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE
TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV
Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 5,25%, der udmøntes i følgende hovedelementer

 

LØN
Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42


REGULERINGSORDNING
Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. På nuværende tidspunkt skønnes det, at reguleringsordningen vil påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

ARBEJDSTID
Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR
Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

SORGORLOV
Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE
TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV
Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 5,25%, der udmøntes i følgende hovedelementer

 

LØN
Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42


REGULERINGSORDNING
Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. På nuværende tidspunkt skønnes det, at reguleringsordningen vil påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

ARBEJDSTID
Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR
Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

SORGORLOV
Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE
TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV
Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 5,25%, der udmøntes i følgende hovedelementer

 

LØN
Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42


REGULERINGSORDNING
Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. På nuværende tidspunkt skønnes det, at reguleringsordningen vil påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

ARBEJDSTID
Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR
Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

SORGORLOV
Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE
TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV
Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Kommunalt ansatte

Hvad betyder det for dig!

 

 

Deltag i urafstemning
Deltag i den elektroniske urafstemning

 

Sådan afgiver du din stemme


Alle medlemmer, der er omfattet af urafstemningen, kan afgive deres stemme digitalt via et personligt link.

Mail fra forbundet

Har Uddannelsesforbundet din e-mail adresse, vil du modtage en mail med et personligt link til urafstemningen. Når du følger linket, kan du afgive din stemme.

Du kan kun stemme, hvis du har modtaget en e-mail fra forbundet med et link til afstemningen.

Brev med posten

For at sikre at alle har mulighed for at stemme, får alle berørte medlemmer et brev med posten. Hvis forbundet ikke har din e-mailadresse, vil det fremgå af dette brev. 
Som det også fremgår af brevet, kan du få tilsendt en e-mail med et personligt link til afstemningen ved at udfylde en sikker formular med oplysning om din e-mail adresse.

 

Få tilsendt et link til afstemningen

 


Spørgsmål og svar
 

Du kan stemme JA eller NEJ.

Du kan ikke stemme BLANKT.

Indtil afstemningen er slut, kan du gå ind og ændre din stemmeafgivning. Det er den sidst afgivne stemme, der tæller.

Hvis du ikke har modtaget e-mailen med link til urafstemningen, kan du gøre følgende:

  • Tjek dit spamfilter
  • Tjek din clutter-mappe i Outlook, hvis du bruger clutter-funktionen
  • Tjek om din indbakke er fyldt op
  • Tjek både din arbejdsmail og private mail

Hvis det ikke hjælper, kan du udfylde den sikre formular med oplysning om din e-mailadresse, eller du kan kontakte Stig Borberg på E: sbo@uddannelsesforbundet.dk eller Morten Juul på E: mju@uddannelsesforbundet.dk) eller begge to på T: 70 70 27 22

Nej, det kan de ikke. I den e-mail, du får tilsendt, er der lagt en personlig valgkode ind i linket til afstemningen. Det kan kun lade sig gøre at stemme på dine vegne via den e-mail, du har modtaget.

Systemet registrer, hvilke medlemmer der har stemt, for at sikre at du kun kan stemme én gang. Men oplysningerne om, hvad du har stemt, kan ingen se.

Urafstemningen foregår via systemet SurveyXact fra Rambøll. Det er et af markedets sikreste værktøjer og bruges blandt andet af Datatilsynet.

Du skal være meldt ind med virkning fra senest den 26. marts 2020 for at kunne deltage i urafstemningen.

Men du skal også senest den 26. marts 2020 være korrekt registreret i vores medlemsdatabase med ansættelse på en af de fire virksomheder, der skal stemme. De fire virksomheder er: UCplus, A2B, HKI og Jobpartner.