Ny overenskomst for en række private områder

 

De privatansatte på UCplus sprogcenter, A2B, Job Partner, Hans Knudsens Instituttet og UCplus AMU/EUD har fået en ny overenskomst, der er gældende fra 1. marts 2020 til 28. februar 2023.

Stort JA til resultatet

Overenskomstresultatet har været til urafstemning blandt medlemmerne, og da afstemningen var slut 15. april, havde et stort flertal stemt resultatet hjem.

Resultatet er et mæglingsforslag

Overenskomstresultatet er et mæglingsforslag fra forligsmandens hånd, fordi hovedparten af de langvarige forudgående forhandlinger var endt uden et resultat.
Alle fem overenskomster er altså omfattet af forligsmandens mæglingsforslag, men fordi forhandlingsforløbene har været forskellige, er der enkelte mindre forskelle på resultaterne – derfor gennemgår vi herunder resultatet for de forskellige områder.

Se mæglingsforslag fra forligsmanden

 

Fordi det ikke lykkedes at opnå et resultat ved forhandlingsbordet, er det resultat, der skal stemmes om, bestemt af forligsmandens mæglingsforslag. Vi gennemgår i det følgende, hvad det betyder for dig (henvisning til mæglingsforslaget fremgår i parentesen ved hvert emne).

1. Lønnen

Lønningerne stiger på to forskellige måder:

Alle månedslønnede får følgende stigninger i kroner, uanset hvilket trin, de er indplaceret på (C.1.2):

 • marts 2020: 513 kr.
 • marts 2021: 513 kr.
 • marts 2022: 505 kr.

Alle får derudover følgende %-stigning af den ferieberettigende løn:

 • marts 2020: 1 %
 • marts 2021: 1 %
 • marts 2022: 1 %

For UCplus vil procentstigningen ske som en forøgelse af den særlige opsparing, der allerede er etableret i overenskomsten (C.7.a).

For A2B og Jobs Partner er det blot defineret i mæglingsforslaget, at der skal ske en stigning med de nævnte procenter (C.7.b).

Samlet set betyder ovenstående, at den gennemsnitlige månedsløn ved overenskomstperioden slutning vil være i omegnen af 2.500 kroner højere end i dag.

2. Genetillæg

Genetillæg, der er bestemt som et fast beløb, forhøjes med 1,6 % pr. 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022 (C.3).

For A2B og Jobs Partner er det Uddannelsesforbundets opfattelse, at dette gælder for tillægget for undervisning ud over 680 årlige timer.

3. Forældreorlov

Fædre/medmødre får tre ugers betalt forældreorlov oveni de allerede aftalte. Dette gælder for forældreorlov, der påbegyndes d. 1. juli 2020 eller senere (C.4.a).

4. Syge børn

Forbedringer for forældre til syge børn

 • 4.a. Fra 1. marts 2020 har medarbejderne ret til en yderligere fridag ved barns sygdom (C.6.b).
 • 4.b. Fra 1. maj 2020 har medarbejderne ret til at holde fri i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet (C.6.b).

I begge tilfælde gælder det, at:

 • Der gælder de samme betingelser som for at få fri på barnets første sygedag (aldersgrænse, nødvendigt for barnet mv.).
 • Friheden er uden løn.

5. Andet

Ud over dette skal der ske tilpasninger af overenskomsterne, så de kommer til at passe til den nye ferielov (C.9).

Dertil kommer nogle formuleringer/hensigtserklæringer omkring AMR (C.15 + C.16), arbejdsmiljø (D.2) og om samarbejde i forbindelse med grøn omstilling (D.5).

Fordi det ikke lykkedes at opnå et resultat ved forhandlingsbordet, er det resultat, der skal stemmes om, bestemt af forligsmandens mæglingsforslag. Vi gennemgår i det følgende, hvad det betyder for dig (henvisning til mæglingsforslaget fremgår i parentesen ved hvert emne).

1. Lønnen

Lønningerne stiger på to forskellige måder:

Alle månedslønnede får følgende stigninger i kroner, uanset hvilket trin, de er indplaceret på (C.1.2):

 • marts 2020: 513 kr.
 • marts 2021: 513 kr.
 • marts 2022: 505 kr.

Derudover stiger den særlige opsparing (der i dag er på 2 % og udbetales sammen med ferietillægget) med et procentpoint pr. år, så det kommer til at se således ud (C.7.a):

 • marts 2020: 3 %
 • marts 2021: 4 %
 • marts 2022: 5 %

2. Genetillæg

Genetillæg, der er bestemt som et fast beløb, forhøjes med 1,6 % pr. 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022 (C.3). Dette betyder en stigning af såvel tillægget for sent varslet overarbejde som tillæggene for arbejde på forskudt tid.

3. Forældreorlov

Fædre/medmødre får tre ugers betalt forældreorlov oveni de allerede aftalte. Dette gælder for forældreorlov, der påbegyndes d. 1. juli 2020 eller senere (C.4.a).

4. Syge børn

Forbedringer for forældre til syge børn

 • 4.a. Fra 1. marts 2020 har medarbejderne ret til en yderligere fridag ved barns sygdom (C.6.b).
 • 4.b. Fra 1. maj 2020 har medarbejderne ret til at holde fri i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet (C.6.b).

I begge tilfælde gælder det, at:

 • Der gælder de samme betingelser som for at få fri på barnets første sygedag (aldersgrænse, nødvendigt for barnet mv.).
 • Friheden er uden løn.

5. Andet

Ud over dette skal der ske tilpasninger af overenskomsterne, så de kommer til at passe til den nye ferielov (C.9).

Dertil kommer nogle formuleringer/hensigtserklæringer omkring AMR (C.15 + C.16), arbejdsmiljø (D.2) og om samarbejde i forbindelse med grøn omstilling (D.5).

Fordi det ikke lykkedes at opnå et resultat ved forhandlingsbordet, er det resultat, der skal stemmes om, bestemt af forligsmandens mæglingsforslag. Vi gennemgår i det følgende, hvad det betyder for dig (henvisning til mæglingsforslaget fremgår i parentesen ved hvert emne).

1. Lønnen 

Lønningerne stiger på to forskellige måder:

Alle månedslønnede får følgende stigninger i kroner, uanset hvilket trin, de er indplaceret på (C.1.2):

 • marts 2020: 513 kr.
 • marts 2021: 513 kr.
 • marts 2022: 505 kr.

Alle får derudover følgende %-stigning af den ferieberettigende løn:

 • marts 2020: 1 %
 • marts 2021: 1 %
 • marts 2022: 1 %

For UCplus vil procentstigningen ske som en forøgelse af den særlige opsparing, der allerede er etableret i overenskomsten (C.7.a).

For A2B og Jobs Partner er det blot defineret i mæglingsforslaget, at der skal ske en stigning med de nævnte procenter (C.7.b).

2. Genetillæg

Genetillæg, der er bestemt som et fast beløb, forhøjes med 1,6 % pr. 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022 (C.3). 

For A2B og Jobs Partner er det Uddannelsesforbundets opfattelse, at dette gælder for tillægget for undervisning ud over 680 årlige timer.

3. Forældreorlov

Fædre/medmødre får tre ugers betalt forældreorlov oveni de allerede aftalte. Dette gælder for forældreorlov, der påbegyndes d. 1. juli 2020 eller senere (C.4.a).

4. Syge børn

Forbedringer for forældre til syge børn

 • 4.a. Fra 1. marts 2020 har medarbejderne ret til en yderligere fridag ved barns sygdom (C.6.b).
 • 4.b. Fra 1. maj 2020 har medarbejderne ret til at holde fri i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet (C.6.b).

I begge tilfælde gælder det, at:

 • Der gælder de samme betingelser som for at få fri på barnets første sygedag (aldersgrænse, nødvendigt for barnet mv.).
 • Friheden er uden løn.

5. Andet

Ud over dette skal der ske tilpasninger af overenskomsterne, så de kommer til at passe til den nye ferielov (C.9).

Dertil kommer nogle formuleringer/hensigtserklæringer omkring AMR (C.15 + C.16), arbejdsmiljø (D.2) og om samarbejde i forbindelse med grøn omstilling (D.5).

Om urafstemningen

Stemmeprocenten var på 58 procent, og stemmerne fordelte sig på følgende måde:

 

 • 95 procent stemte ja
 • 5 procent stemte nej

 

Alle stemmer fra de medlemmer stem, der er ansat på en af de fem overenskomster er indgået i samlet optælling, og derfor er der tale om et samlet ja eller nej for alle områder.

Uddannelsesforbundet og Lærernes centralorganisation (LC) har ved OK20 forhandlet overenskomster med arbejdsgiverorganisationer og skolernes ledelser på følgende virksomheder:

 • UCplus sprogcenter (med Dansk Industri)
 • A2B (med Dansk erhverv)
 • Jobs Partner (med Dansk Erhverv)
 • HKI (med Dansk Erhverv)
 • UCplus AMU/EUD (med Dansk Industri)

Kun forlig med UCplus AMU/EUD

Efter intense og langvarige forhandlinger blev der fredag den 13. marts  indgået forlig med med UCplus AMU/EUD.

Intet forlig for sprogcentre og HKI

På trods af intense og til dels langvarige forhandlinger, der generelt var præget af alles ønsker om at opnå et resultat, lykkedes det desværre ikke at nå i mål med en overenskomst for sprogcentrene UCplus sprogcenter, A2B og Jobs Partner og for HKI. Heller ikke i Forligsinstitutionen, hvor der til sidst blev gjort et forsøg.

Mæglingsforslag omfatter alle

Fordi det ikke lykkedes at opnå et resultat ved forhandlingsbordet på alle overenskomster på det private område, har forligsmanden udarbejdet et mæglingsforslag. Dette mæglingsforslag omfatter samtlige overenskomster på det private område, der fornyes i perioden 1.3.2020 til 28.2.2023.

Tre forskellige områder

Forhandlingsforløbene har været forskellige, så der er også enkelte mindre forskelle på resultatet – selvom de alle omfattes af forligsmandens mæglingsforslag. Derfor orienterer vi herunder om de tre forskellige områder.

Afstemningen er slut

Når du har stemt, indgår din stemme sammen med alle andre medlemmers stemmer fra de private overenskomster, der skal fornyes i denne omgang. Der sker en samlet optælling, og det bliver et samlet ja eller nej, men vi vil efterfølgende kunne se, hvordan stemmetallene for vores forskellige overenskomster har været.

Offentliggørelse af resultatet

Resultatet offentliggøres her på siden torsdag den 16. april efter klokken 12.00.

Hovedbestyrelsens anbefaling og de tre områder

 

Vi har i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse vurderet mæglingsforslaget. På den baggrund anbefaler 10 ud af 12 hovedbestyrelsesmedlemmer, at I stemmer “ja” til det.

Tag digitale drøftelser

Det er dybt beklageligt, at nedlukningen af Danmark betyder, at I ikke får mulighed for at drøfte resultatet med hinanden på fysiske klubmøder, men vi er i en mærkelig situation. Resultatet skal foreligge hos Forligsmanden den 16. april, så I må tage drøftelserne digitalt i Teams, Zoom på Skype eller hvad I nu bruger, når I mødes i disse tider. Jeg håber, det går. 

Lønstigninger og barsel

Der er pæne lønstigninger i alle tre år, overenskomsten løber - selv om perioden før corona efter vores opfattelse burde have kunnet give mere til vore medlemsgrupper. Desuden får fædre og medmødre tre ugers øremærket barsel oven i de barselsrettigheder, der gælder i dag.

Bekymring i forhold til udlicitering

Vi er i hovedbestyrelsen meget opmærksomme på, om overenskomstresultaterne forrykker virksomhedernes omkostninger, og dermed stiller nogle virksomheder bedre end andre ved udlicitering.
Vi skal kort sagt ikke bringe os i en situation, hvor en overenskomst via fornyelsen bliver billigere end de andre overenskomster på samme område og dermed ændrer markedsvilkårene.
I første omgang var det faktisk vores bekymring, om det var ved at ske på sprogcenterområdet med de resultater, vi kunne opnå med arbejdsgiverne. Men med de seneste ugers udvikling er der intet, der tyder på, at der bliver lønfest ved de offentlige overenskomstfornyelser næste år.

Det er din beslutning

Men om der skal stemmes “ja” eller “nej” til resultatet er ene og alene din vurdering.

På vegne af Hovedstyrelsen 

Formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Fordi det ikke lykkedes at opnå et resultat ved forhandlingsbordet, er det resultat, der skal stemmes om, bestemt af forligsmandens mæglingsforslag. Vi gennemgår i det følgende, hvad det betyder for dig (henvisning til mæglingsforslaget fremgår i parentesen ved hvert emne).

1. Lønnen

Lønningerne stiger på to forskellige måder:

Alle månedslønnede får følgende stigninger i kroner, uanset hvilket trin, de er indplaceret på (C.1.2):

 • marts 2020: 513 kr.
 • marts 2021: 513 kr.
 • marts 2022: 505 kr.

Alle får derudover følgende %-stigning af den ferieberettigende løn:

 • marts 2020: 1 %
 • marts 2021: 1 %
 • marts 2022: 1 %

For UCplus vil procentstigningen ske som en forøgelse af den særlige opsparing, der allerede er etableret i overenskomsten (C.7.a).

For A2B og Jobs Partner er det blot defineret i mæglingsforslaget, at der skal ske en stigning med de nævnte procenter (C.7.b).

Samlet set betyder ovenstående, at den gennemsnitlige månedsløn ved overenskomstperioden slutning vil være i omegnen af 2.500 kroner højere end i dag.

2. Genetillæg

Genetillæg, der er bestemt som et fast beløb, forhøjes med 1,6 % pr. 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022 (C.3).

For A2B og Jobs Partner er det Uddannelsesforbundets opfattelse, at dette gælder for tillægget for undervisning ud over 680 årlige timer.

3. Forældreorlov

Fædre/medmødre får tre ugers betalt forældreorlov oveni de allerede aftalte. Dette gælder for forældreorlov, der påbegyndes d. 1. juli 2020 eller senere (C.4.a).

4. Syge børn

Forbedringer for forældre til syge børn

 • 4.a. Fra 1. marts 2020 har medarbejderne ret til en yderligere fridag ved barns sygdom (C.6.b).
 • 4.b. Fra 1. maj 2020 har medarbejderne ret til at holde fri i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet (C.6.b).

I begge tilfælde gælder det, at:

 • Der gælder de samme betingelser som for at få fri på barnets første sygedag (aldersgrænse, nødvendigt for barnet mv.).
 • Friheden er uden løn.

5. Andet

Ud over dette skal der ske tilpasninger af overenskomsterne, så de kommer til at passe til den nye ferielov (C.9).

Dertil kommer nogle formuleringer/hensigtserklæringer omkring AMR (C.15 + C.16), arbejdsmiljø (D.2) og om samarbejde i forbindelse med grøn omstilling (D.5).

Fordi det ikke lykkedes at opnå et resultat ved forhandlingsbordet, er det resultat, der skal stemmes om, bestemt af forligsmandens mæglingsforslag. Vi gennemgår i det følgende, hvad det betyder for dig (henvisning til mæglingsforslaget fremgår i parentesen ved hvert emne).

1. Lønnen

Lønningerne stiger på to forskellige måder:

Alle månedslønnede får følgende stigninger i kroner, uanset hvilket trin, de er indplaceret på (C.1.2):

 • marts 2020: 513 kr.
 • marts 2021: 513 kr.
 • marts 2022: 505 kr.

Derudover stiger den særlige opsparing (der i dag er på 2 % og udbetales sammen med ferietillægget) med et procentpoint pr. år, så det kommer til at se således ud (C.7.a):

 • marts 2020: 3 %
 • marts 2021: 4 %
 • marts 2022: 5 %

2. Genetillæg

Genetillæg, der er bestemt som et fast beløb, forhøjes med 1,6 % pr. 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022 (C.3). Dette betyder en stigning af såvel tillægget for sent varslet overarbejde som tillæggene for arbejde på forskudt tid.

3. Forældreorlov

Fædre/medmødre får tre ugers betalt forældreorlov oveni de allerede aftalte. Dette gælder for forældreorlov, der påbegyndes d. 1. juli 2020 eller senere (C.4.a).

4. Syge børn

Forbedringer for forældre til syge børn

 • 4.a. Fra 1. marts 2020 har medarbejderne ret til en yderligere fridag ved barns sygdom (C.6.b).
 • 4.b. Fra 1. maj 2020 har medarbejderne ret til at holde fri i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet (C.6.b).

I begge tilfælde gælder det, at:

 • Der gælder de samme betingelser som for at få fri på barnets første sygedag (aldersgrænse, nødvendigt for barnet mv.).
 • Friheden er uden løn.

5. Andet

Ud over dette skal der ske tilpasninger af overenskomsterne, så de kommer til at passe til den nye ferielov (C.9).

Dertil kommer nogle formuleringer/hensigtserklæringer omkring AMR (C.15 + C.16), arbejdsmiljø (D.2) og om samarbejde i forbindelse med grøn omstilling (D.5).

Fordi det ikke lykkedes at opnå et resultat ved forhandlingsbordet, er det resultat, der skal stemmes om, bestemt af forligsmandens mæglingsforslag. Vi gennemgår i det følgende, hvad det betyder for dig (henvisning til mæglingsforslaget fremgår i parentesen ved hvert emne).

1. Lønnen 

Lønningerne stiger på to forskellige måder:

Alle månedslønnede får følgende stigninger i kroner, uanset hvilket trin, de er indplaceret på (C.1.2):

 • marts 2020: 513 kr.
 • marts 2021: 513 kr.
 • marts 2022: 505 kr.

Alle får derudover følgende %-stigning af den ferieberettigende løn:

 • marts 2020: 1 %
 • marts 2021: 1 %
 • marts 2022: 1 %

For UCplus vil procentstigningen ske som en forøgelse af den særlige opsparing, der allerede er etableret i overenskomsten (C.7.a).

For A2B og Jobs Partner er det blot defineret i mæglingsforslaget, at der skal ske en stigning med de nævnte procenter (C.7.b).

2. Genetillæg

Genetillæg, der er bestemt som et fast beløb, forhøjes med 1,6 % pr. 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022 (C.3). 

For A2B og Jobs Partner er det Uddannelsesforbundets opfattelse, at dette gælder for tillægget for undervisning ud over 680 årlige timer.

3. Forældreorlov

Fædre/medmødre får tre ugers betalt forældreorlov oveni de allerede aftalte. Dette gælder for forældreorlov, der påbegyndes d. 1. juli 2020 eller senere (C.4.a).

4. Syge børn

Forbedringer for forældre til syge børn

 • 4.a. Fra 1. marts 2020 har medarbejderne ret til en yderligere fridag ved barns sygdom (C.6.b).
 • 4.b. Fra 1. maj 2020 har medarbejderne ret til at holde fri i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet (C.6.b).

I begge tilfælde gælder det, at:

 • Der gælder de samme betingelser som for at få fri på barnets første sygedag (aldersgrænse, nødvendigt for barnet mv.).
 • Friheden er uden løn.

5. Andet

Ud over dette skal der ske tilpasninger af overenskomsterne, så de kommer til at passe til den nye ferielov (C.9).

Dertil kommer nogle formuleringer/hensigtserklæringer omkring AMR (C.15 + C.16), arbejdsmiljø (D.2) og om samarbejde i forbindelse med grøn omstilling (D.5).

Deltag i den elektroniske urafstemning

 

Sådan afgiver du din stemme

 

Alle medlemmer, der er omfattet af urafstemningen, kan afgive deres stemme digitalt via et personligt link.

Mail fra forbundet

Har Uddannelsesforbundet din e-mail adresse, vil du modtage en mail med et personligt link til urafstemningen. Når du følger linket, kan du afgive din stemme.

Du kan kun stemme, hvis du har modtaget en e-mail fra forbundet med et link til afstemningen.

Brev med posten

For at sikre at alle har mulighed for at stemme, får alle berørte medlemmer et brev med posten. Hvis forbundet ikke har din e-mailadresse, vil det fremgå af dette brev. 
Som det også fremgår af brevet, kan du få tilsendt en e-mail med et personligt link til afstemningen ved at udfylde en sikker formular med oplysning om din e-mail adresse.

 

Få tilsendt et link til afstemningen

 

Mere om afstemningen

Du kan stemme JA eller NEJ.

Du kan ikke stemme BLANKT.

Indtil afstemningen er slut, kan du gå ind og ændre din stemmeafgivning. Det er den sidst afgivne stemme, der tæller.

Hvis du ikke har modtaget e-mailen med link til urafstemningen, kan du gøre følgende:

 • Tjek dit spamfilter
 • Tjek din clutter-mappe i Outlook, hvis du bruger clutter-funktionen
 • Tjek om din indbakke er fyldt op
 • Tjek både din arbejdsmail og private mail

Hvis det ikke hjælper, kan du udfylde den sikre formular med oplysning om din e-mailadresse, eller du kan kontakte Stig Borberg på E: sbo@uddannelsesforbundet.dk eller Morten Juul på E: mju@uddannelsesforbundet.dk) eller begge to på T: 70 70 27 22

Nej, det kan de ikke. I den e-mail, du får tilsendt, er der lagt en personlig valgkode ind i linket til afstemningen. Det kan kun lade sig gøre at stemme på dine vegne via den e-mail, du har modtaget.

Systemet registrer, hvilke medlemmer der har stemt, for at sikre at du kun kan stemme én gang. Men oplysningerne om, hvad du har stemt, kan ingen se.

Urafstemningen foregår via systemet SurveyXact fra Rambøll. Det er et af markedets sikreste værktøjer og bruges blandt andet af Datatilsynet.

Du skal være meldt ind med virkning fra senest den 26. marts 2020 for at kunne deltage i urafstemningen.

Men du skal også senest den 26. marts 2020 være korrekt registreret i vores medlemsdatabase med ansættelse på en af de fire virksomheder, der skal stemme. De fire virksomheder er: UCplus, A2B, HKI og Jobpartner.