Konflikten er udskudt yderligere to uger


Forligsmand Mette Christensen besluttede tidligt onsdag morgen den 18. april at udsætte den varslede strejke og lockout i yderligere to uger.
Det vil sige, at strejken er udsat til den 6. maj 2018 og lockout til den 12. maj 2018. 
Forligsmanden gør dog samtidigt opmærksom på, at hun inden for de to uger kan erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. På femtedagen herefter vil en konflikt gå i gang.

Vis din opbakning

Få et overblik over, hvor der er planlagte arrangementer, som du kan deltage i. Få idéer til konflikt-aktiviteter, du selv kan sætte i gang, eller se det udvalg af merchandise fra Uddannelsesforbundet, du kan bruge i forbindelse med OK18.

Planlæg og deltag i aktiviteter

Der er demonstrationer mange steder i landet  - se billeder fra de forskellige:

Tilladt og forbudt under en konflikt

Vi har samlet en række nyttige oplysninger, om hvad du skal huske, hvad du må, og hvad du kan under en konflikt. Hvad enten du er udtaget til at deltage i konflikten eller ej.

For dig der er udpeget til strejke eller lockoutFor dig der IKKE er udpeget til strejke eller lockout

Hvad betyder en konflikt for dig?


Regler og retningslinjer

Vi har lavet en mini-guide om det, du skal vide i forbindelse med en konflikt.

Miniguide til konfliktUdvidet konfliktvejledning
Økonomisk støtte

Hvis du skal strejke eller bliver lockoutet, er du som medlem af Uddannelsesforbundet berettiget til et lån, der nogenlunder svarer til til din udbetalte løn.

Praktiske oplysninger om konfliktlånUddannelsesforbundets lånemodel
Ændringer af kontingent

Efter en konflikt skal Uddannelsesforbundets konfliktfond fyldes op igen. Derfor vil dit fagforeningskontingent stige i en periode.

Kontingent under og efter konflikt

Facebook grupper

Vi har oprettet syv geografisk fordelte åbne facebookgrupper, som alle kan blive en del af. Vil du gerne være med til at dele viden og koordinere aktiviteter med kolleger andre steder, så meld dig i den facebookgrupper, der dækker dit område.

København og hovedstadenNordjyllandFyn Sjælland
Sydjylland Midtjylland
Østjylland 

Særlige vilkår om indmeldelse og udmeldelse

Alle, der arbejder inden for Uddannelsesforbundets dækningsområder, kan altid melde sig ind i forbundet. Også i denne periode, hvor der er varslet konflikt, men der gælder særlige regler.

Regler for indmeldelse og udmeldelse
HPO_neutral_300dpi_600bWeb.jpg

Formandens blog

Vil du gerne vide, hvad der sker  i OK18 forhandlingerne på Uddannelsesforbundets områder. Så læs formandens blog:

Pontoppidans pointer

Strejkevarsel på udvalgte kommunale og statslige arbejdspladser

På følgende arbejdspladser er der varslet strejke for medlemmer af Uddannelsesforbundet. 

 • HF & VUC Fyn Odense
 • AMU Fyn
 • Fugleviglund Produktionshøjskole
 • Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
 • Østfyns Produktionsskole
 • Middelfart Produktionsskole
 • Otterup Produktionshøjskole
 • Søndersø Produktionshøjskole
 • Odense Produktionshøjskole
 • Sydfyns Erhvervsforskole
 • Jobcenter Odense
 • VUC & HF Nordjylland Aalborg
 • Lille Vildmose Produktionsskole
 • Aalborg Produktionsskole
 • Jobcenter Århus
 • KVUC
 • SKT København
 • Maskinmesterskolen København
 • Søværnets Skole
 • Undervisningsministeriet STUK
 • Københavns Erhvervsakademi KEA
 • Jobcenter Albertslund
 • Jobcenter København (BIF)
 • Jobcenter Kalundborg
 • Høje-Taastrup Sprogcenter
 • Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 
  Glostrup og Kastrup
 • Københavns Kommunale Ungdomsskole (KKU) 
  KKU Amager, Ungdomsskolecenter, 
  KKU Byhøjskolen,
  KKU Københavns Kommunale Ungdomsskole,
  KKU Nord Dagkursus, 
  KKU Nye Veje,
  KKU Ungdomsskolen i Hindegade,
  KKU Ungdomsskolen Østerbro,
  KKU Ungdomsskolens 8+9 klasse,
  KKU Valby 10 og Vesterbro Ny Skole

Lockoutvarsel på alle statslige og kommunale arbejdspladser

Moderniseringsstyrelsen og KL har varslet lockout på samtlige af Uddannelsesforbundets områder i stat og kommuner med enkelte specifikke undtagelser. 

 

 • Produktionsskoler
  Der er varslet undtagelser af blandt andet ansatte, der varetager udbetaling af uddannelsesydelser/ pasning af dyr. Omfanget af undtagelserne er ved at blive undersøgt.
 • VUC
 • AMU
  TAMU er undtaget
 • Erhvervsakademier og professionshøjskoler
 • SKT
 • Designskoler
 • Forsvarets civile faglærere
 • Maritime uddannelser
 • Undervisningsministeriet
 • Erhvervsvejledere i staten
 • Ungdomsskoler
  STU er undtaget og der er varslet undtagelser af ansatte, der varetager specialundervisning. Omfanget af undtagelserne er ved at blive undersøgt.  
 • Kommunale sprogcentre
 • Jobcentre og UU

Er du i tvivl om du er omfattet, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller kontakte forbundets sekretariat.

 

 

Overenskomstforløbet

Evaluering af resultater fra sidst, medlemsmøder og undersøgelser blandt tillidsrepræsentanter og medlemmer.

Forberedelse

Repræsentantskabet beslutter til repræsentantskabsmødet, hvilke temaer vi skal vi skal gå efter

Udmelding af temaer

Alle medlemmer er velkomne til at komme med forslag til, hvilke krav vi skal stille til overenskomstforhandlinger. Der vil være møder i sektioner og foreninger, og du kan komme med forslag her på siden.

Kravsindsamling

Alle forslag fra foreninger og sektioner og HB bliver samlet.

Samordning af krav

Repræsentantskabet udtager Uddannelsesforbundets endelige krav som koordineres med de øvrige lærerorganisationer og forhandlingsfællesskaber.

Kravudtagelse

Arbejdsgivere og arbejdstagere udveksler krav.

Kravsudveksling

Lønmodtagerne er enige om, at lærernes arbejdstid skal forhandles på plads inden, de egentlige forhandlinger begynder.
Der er forskellige forløb for statsansatte og kommunalt ansatte. De private overenskomster starter formentlig først i maj 2018.

Afventer hvornår forhandlinger går i gang

OK18-forhandlinger mellem parterne på både det statlige og kommunale område

Forhandlinger

Hvis parterne ikke kan nå til enighed, og forhandlingerne bryder sammen, kan lønmodtagerne afsende et strejkevarsel, og arbejdsgiverne kan varsle lockout.

En konflikt skal varsles med en måned i staten og fire uger i kommuner.

Forligsmanden kan mægle i perioden og har mulighed for at udskyde en konflikt.

Varsling om strejke og lockout
Mulig konflikt udsættes yderligere i 14 dage

Forligsmanden har udsat konflikten i yderligere 14 dage. Det vil sige strejke den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj 2018. Hun gør dog samtidigt opmærksom på, at hun inden for de to uger kan erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. På femtedagen herefter vil en konflikt gå i gang

Mulig konflikt

Hvem forhandler med hvem?

I kommunerne forhandler vi i Forhandlingsfællesskabet de generelle vilkår på det kommunale område. Fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte fx regler om barsel, seniorordninger.
Forhandlingsfællesskabet består af 52 organisationer og repræsenterer i alt 573.000 ansatte. I spidsen for forhandlingsfællesskabet står Anders Bondo Christensen.

Overenskomsterne for ungdomsskoler, kommunale sprogcentre og jobcentre og UU forhandles sammen med overenskomsten for folkeskolen. Det kan handle om løn for lærere m.fl., arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet.
Anders Bondo Christensen står som formand for Lærernes Centralorganisation (LC) i spidsen for handlingerne. Uddannelsesforbundet er med i forhandlingsdelegationen.

Modparten er KL, som har Michael Ziegler i spidsen.

Fuld størrelse - billedefil

I staten forhandler vi i Centralforeningernes Fællesudvalg (CFU) de generelle vilkår på det statslige område. Fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte i staten - fx regler om barsel, seniorordninger.

CFU repræsenterer ca. 120.000 ansatte i staten, og forhandlingslederen er Flemming Vinther. Uddannelsesforbundet er ved forhandlingerne repræsenteret af Lærernes Centralorganisation (LC).

Aftaler og overenskomster på erhvervsskoler, AMU, VUC og produktionsskoler forhandler vi sammen med LC. Det kan handle om løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet på de enkelte områder.
Uddannelsesforbundet formand, Hanne Pontoppidan, deltager i forhandlingerne.

Modparten er Innovationsminister Sophie Løhde, som er statens arbejdsgiverrepræsentant. Hun repræsenteres under forhandlingerne af Moderniseringsstyrelsen.

Fuld størrelse - billedfil

De private overenskomster forhandles, når de offentlige er færdige.
Overenskomsterne for private sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler (FOAS overenskomster) forhandles af Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, sammen med repræsentanter fra Lærernes Centralorganisation.

Det handler om løn for lærere m.fl., arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet.

Arbejdsgiverne i FOAS har forretningsfører i AOF John Meinert Jacobsen i spidsen for forhandlingerne.

Fuld størrelse - billedfil

Hvem er dækket af hvilke overenskomster?
Kommunalt ansatte Statsansatte Privat ansatte

Nye overenskomster på vej

Overenskomsterne bestemmer, hvor meget din løn skal stige, og indeholder regler om din arbejdstid, din barsel, din ferie, dine rettigheder som senior, din pension og en række andre ting. I 2018 skal Uddannelsesforbundets medlemmers overenskomster fornys, og i begyndelsen af det nye år går forhandlingerne med arbejdsgiverne i gang.

Nogle af emnerne forhandler vi i fællesskab med andre organisationer. Det er de generelle vilkår, fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte, fx regler om barsel, ferie, seniorordninger.
Andre emner forhandler vi selv sammen med Lærernes Centralorganisation (LC). Det er fx løn på vores områder til alle eller til bestemte grupper, arbejdstid og arbejdsmiljø.

Forhandlingerne sker i tre parallelle forløb

Der er et forløb for ansatte i kommuner, et for ansatte i staten og et for privat ansatte (FOAS-overenskomsterne). De private overenskomster forhandles, når de offentlige er færdige.

Optakt til forhandlinger

I foråret blev spurgte Uddannelsesforbundet medlemmerne, hvad der er vigtigt i deres arbejdsliv. Det resulterede i flere undersøgelser. Du kan se, hvad medlemmerne har svaret herunder.

Hvordan er vilkårene i dag?

Se de gældende overenskomster