Modtag Nyt om OK18

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage nyhedsbrevet Nyt om OK18, der løbende holder dig orienteret om udviklingen i overenskomstforhandlingerne. Nyhedsbrevet indeholder blogindlæg fra Hannes Pontoppidans blog og nyheder.

Skriv dit primære ansættelsessted
I tilfælde af en konfliktsituation er det ikke sikkert, at du har adgang til din arbejdsmail. Skriv derfor din private emailadresse

 

 

HPO_neutral_300dpi_600bWeb.jpg

Pontoppidans pointer

I bloggen Pontoppidans pointer gør formanden status på overenskomstforhandlingerne set fra hendes stol. Hvis du have have en påmindelse, når der er nyt på bloggen og andre nyheder om OK18, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet Nyt om OK18.

Formandens blog

 

 

Hvem forhandler med hvem?

I kommunerne forhandler vi i Forhandlingsfællesskabet de generelle vilkår på det kommunale område. Fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte fx regler om barsel, seniorordninger.
Forhandlingsfællesskabet består af 52 organisationer og repræsenterer i alt 573.000 ansatte. I spidsen for forhandlingsfællesskabet står Anders Bondo Christensen.

Overenskomsterne for ungdomsskoler, kommunale sprogcentre og jobcentre og UU forhandles sammen med overenskomsten for folkeskolen. Det kan handle om løn for lærere m.fl., arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet.
Anders Bondo Christensen står som formand for Lærernes Centralorganisation (LC) i spidsen for handlingerne. Uddannelsesforbundet er med i forhandlingsdelegationen.

Modparten er KL, som har Michael Ziegler i spidsen.

I staten forhandler vi i Centralforeningernes Fællesudvalg (CFU) de generelle vilkår på det statslige område. Fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte i staten - fx regler om barsel, seniorordninger.

CFU repræsenterer ca. 120.000 ansatte i staten, og forhandlingslederen er Flemming Vinther. Uddannelsesforbundet er ved forhandlingerne repræsenteret af Lærernes Centralorganisation (LC).

Aftaler og overenskomster på erhvervsskoler, AMU, VUC og produktionsskoler forhandler vi sammen med LC. Det kan handle om løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet på de enkelte områder.
Uddannelsesforbundet formand, Hanne Pontoppidan, deltager i forhandlingerne.

Modparten er Innovationsminister Sophie Løhde, som er statens arbejdsgiverrepræsentant. Hun repræsenteres under forhandlingerne af Moderniseringsstyrelsen.

De private overenskomster forhandles, når de offentlige er færdige.
Overenskomsterne for private sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler (FOAS overenskomster) forhandles af Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, sammen med repræsentanter fra Lærernes Centralorganisation.

Det handler om løn for lærere m.fl., arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet.

Arbejdsgiverne i FOAS har forretningsfører i AOF John Meinert Jacobsen i spidsen for forhandlingerne.

Hvem er dækket af hvilke overenskomster?
Statsansatte Kommunalt ansatte Privat ansatte

Hvad betyder en konflikt for dig?

Vi har lavet en mini-guide om det, du skal vide i forbindelse med en konflikt

Konfliktguide

Hvis du skal strejke eller bliver lockoutet,

er du som medlem af Uddannelsesforbundet berettiget til et lån, der nogenlunder svarer til til din udbetalte løn.

Uddannelsesforbundets lånemodel

Formanden fortæller om lånemodellen

 

 

Overenskomstforløbet

Evaluering af resultater fra sidst, medlemsmøder og undersøgelser blandt tillidsrepræsentanter og medlemmer.

Forberedelse

Repræsentantskabet beslutter til repræsentantskabsmødet, hvilke temaer vi skal vi skal gå efter

Udmelding af temaer

Alle medlemmer er velkomne til at komme med forslag til, hvilke krav vi skal stille til overenskomstforhandlinger. Der vil være møder i sektioner og foreninger, og du kan komme med forslag her på siden.

Kravsindsamling

Alle forslag fra foreninger og sektioner og HB bliver samlet.

Samordning af krav

Repræsentantskabet udtager Uddannelsesforbundets endelige krav som koordineres med de øvrige lærerorganisationer og forhandlingsfællesskaber.

Kravudtagelse

Arbejdsgivere og arbejdstagere udveksler krav.

Kravsudveksling

Lønmodtagerne er enige om, at lærernes arbejdstid skal forhandles på plads inden, de egentlige forhandlinger begynder.
Der er forskellige forløb for statsansatte og kommunalt ansatte. De private overenskomster starter formentlig først i maj 2018.

Afventer hvornår forhandlinger går i gang

OK18-forhandlingerne for alle offentlige ansatte går i gang efter forhandlinger på lærerområderne med KL tegner til at gå i den rigtige retning.

Forhandlinger

Vi forventer, at der vil være et resultat ...

Resultat

Alle medlemmer skal stemme om resultatet, inden det bliver vedtaget

Afstemning

Nye overenskomster på vej

Overenskomsterne bestemmer, hvor meget din løn skal stige, og indeholder regler om din arbejdstid, din barsel, din ferie, dine rettigheder som senior, din pension og en række andre ting. I 2018 skal Uddannelsesforbundets medlemmers overenskomster fornys, og i begyndelsen af det nye år går forhandlingerne med arbejdsgiverne i gang.

Nogle af emnerne forhandler vi i fællesskab med andre organisationer. Det er de generelle vilkår, fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte, fx regler om barsel, ferie, seniorordninger.
Andre emner forhandler vi selv sammen med Lærernes Centralorganisation (LC). Det er fx løn på vores områder til alle eller til bestemte grupper, arbejdstid og arbejdsmiljø.

Forhandlingerne sker i tre parallelle forløb

Der er et forløb for ansatte i kommuner, et for ansatte i staten og et for privat ansatte (FOAS-overenskomsterne). De private overenskomster forhandles, når de offentlige er færdige.

Optakt til forhandlinger

I foråret blev spurgte Uddannelsesforbundet medlemmerne, hvad der er vigtigt i deres arbejdsliv. Det resulterede i flere undersøgelser. Du kan se, hvad medlemmerne har svaret herunder.

Hvordan er vilkårene i dag?

Se de gældende overenskomster