Afstemningsresultater på det kommunale område

 

Det blev et JA til resultatet

Ja stemmer (procent)

76

Nej stemmer (procent)

24

Stemmeprocent

76,3

LC-resultat

Uddannelsesforbundet del i det samlede resultat

På det kommunale område indgår Uddannelsesforbundet eget afstemningsresultat i et fælles resultat for alle organisationer med kommunalt og regionalt ansatte i Lærernes Centralorganisation (LC). 

At lærerne har sagt ”ja” til forliget, betyder ikke, at det er godkendt af de samlede lønmodtagerorganisationer på det kommunale område.
Stemmerne fra lærerorganisationerne kommer nemlig til at indgå i en samlet stillingtagen i Forhandlingsfællesskabet, der som paraplyorganisationen har forhandlet på lønmodtagernes vegne med kommunerne, repræsenteret af Kommunernes Landsforening (KL). Det resultat foreligger senest 6. juni.
Bliver det til ”nej” fra nogle af de andre fagforbund, foreligger der en situation, hvor nogle organisationer kan komme i konflikt.

Uddannelsesforbundets gennemgang af det kommunale resultat

Uddannelsesforbundets egne resultater

Afstemningsresultat_KOMMUNALT_JA_NEJ.png

 

Stemmeberettigede medlemmer

1.730

Stemmeprocent

57,3

Til afstemningen har det været muligt at stemme ja eller nej. Man har ikke kunnet stemme blankt, men det var muligt at logge ind og undlade af stemme. Tal for det kommer senere.

Afstemningsresultater fordelt på områder

Sprogcentre

Stemmeberettigede medlemmer: 965
Stemmeprocent: 55,1

Sprogcentre_Ja_Nej.png
Ungdomsskolen

Stemmeberettigede medlemmer: 660
Stemmeprocent: 60,3

Ungdomsskolen_JA_NEJ.png
Vejledere og konsulenter

Stemmeberettigede medlemmer: 104
Stemmeprocent: 57,7

Vejledere-og-konsulenter_JA_NEJ.png

Aftalens hovedpunkter

 • Ingen gæld. Arbejdsgiverne har droppet synspunktet om, at medarbejderne ved tidligere OK-forhandlinger havde fået for store lønstigninger, og derfor har en gæld, der skulle indfries i perioden.
 • De generelle lønstigninger sikrer en reallønsfremgang for alle medlemmer over de kommende tre år.
 • Det forhadte privatlønsværn bliver fjernet, så der reguleres med samme procentsats i forhold til de private lønstigninger uanset om det er i opad- eller nedadgående retning.
 • Der er afsat penge til organisationsforhandlinger.
 • Produktionsskoleområdets lokallønsmidler opskrives to gange i perioden.
 • Der er afsat særlige puljer til de lavlønsgrupper - i både stat og kommuner.
 • Spisepausen er sikret. Den bliver skrevet ind i overenskomsterne på statens område. I de kommunale overenskomster er retten til betalt spisepause også blevet sikret.
 • Det lykkedes ikke at få en arbejdstidsaftale for lærerne. Læreres og underviseres arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409, mens der gennemføres et kommissionsarbejde og et forhandlingsforløb med henblik på at nå en aftalte senest i 2021.

Vurdering af resultater

Hovedbestyrelsen har gennemgået de enkelte dele af OK forligene og vil ikke anbefale et ja eller et nej til resultatet, men opfordrer jer til at mærke grundigt efter, hvad der vægter for jer.

Hovedstyrelsens vurdering af OK18-resultat

Aftalernes hovedpunkter

 • Ingen gæld. Arbejdsgiverne har droppet synspunktet om, at medarbejderne ved tidligere OK-forhandlinger havde fået for store lønstigninger, og derfor har en gæld, der skulle indfries i perioden.
 • De generelle lønstigninger sikrer en reallønsfremgang for alle medlemmer over de kommende tre år.
 • Det forhadte privatlønsværn bliver fjernet, så der reguleres med samme procentsats i forhold til de private lønstigninger uanset om det er i opad- eller nedadgående retning.
 • Der er afsat penge til organisationsforhandlinger.
 • Produktionsskoleområdets lokallønsmidler opskrives to gange i perioden.
 • Der er afsat særlige puljer til de lavlønsgrupper - i både stat og kommuner.
 • Spisepausen er sikret. Den bliver skrevet ind i overenskomsterne på statens område. I de kommunale overenskomster er retten til betalt spisepause også blevet sikret.
 • Det lykkedes ikke at få en arbejdstidsaftale for lærerne. Læreres og underviseres arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409, mens der gennemføres et kommissionsarbejde og et forhandlingsforløb med henblik på at nå en aftalte senest i 2021.

Afstemningen om OK18 er i gang

 

Du kan stemme på følgende måder

 • Ved at bruge det personlige link, du har modtaget i en email
  (tjek dit spamfilter, hvis mailen ikke er nået frem)
 • Ved at bruge det personlige link, du har modtaget i en SMS
 • Ved at klikke på knappen herunder
  (Her skal du bruge er dit NemId)

 

Stem her


Afstemningen slutter 3. juni klokken 12. 

Resultatet bliver offentliggjort 4.juni.

 

Vurdering af OK18-forlig

Hovedbestyrelsen har gennemgået de enkelte dele af OK forligene og vil ikke anbefale et ja eller et nej til resultatet, men opfordrer jer til at mærke grundigt efter, hvad der vægter for jer.

Hovedstyrelsens vurdering af OK18-resultat

Facebook grupper

Vi har oprettet syv geografisk fordelte åbne facebookgrupper, som alle kan blive en del af. Vil du gerne være med til at dele viden og koordinere aktiviteter med kolleger andre steder, så meld dig i den facebookgrupper, der dækker dit område.

København og hovedstadenNordjyllandFyn Sjælland
Sydjylland Midtjylland
Østjylland 

Særlige vilkår om indmeldelse og udmeldelse

Alle, der arbejder inden for Uddannelsesforbundets dækningsområder, kan altid melde sig ind i forbundet. Også i denne periode, hvor der er varslet konflikt, men der gælder særlige regler.

Regler for indmeldelse og udmeldelse
HPO_neutral_300dpi_600bWeb.jpg

Formandens blog

Vil du gerne vide, hvad der sker  i OK18 forhandlingerne på Uddannelsesforbundets områder. Så læs formandens blog:

Pontoppidans pointer

Strejkevarsel på udvalgte kommunale og statslige arbejdspladser

På følgende arbejdspladser er der varslet strejke for medlemmer af Uddannelsesforbundet. 

 • HF & VUC Fyn Odense
 • AMU Fyn
 • Fugleviglund Produktionshøjskole
 • Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
 • Østfyns Produktionsskole
 • Middelfart Produktionsskole
 • Otterup Produktionshøjskole
 • Søndersø Produktionshøjskole
 • Odense Produktionshøjskole
 • Sydfyns Erhvervsforskole
 • Jobcenter Odense
 • VUC & HF Nordjylland Aalborg
 • Lille Vildmose Produktionsskole
 • Aalborg Produktionsskole
 • Jobcenter Århus
 • KVUC
 • SKT København
 • Maskinmesterskolen København
 • Søværnets Skole
 • Undervisningsministeriet STUK
 • Københavns Erhvervsakademi KEA
 • Jobcenter Albertslund
 • Jobcenter København (BIF)
 • Jobcenter Kalundborg
 • Høje-Taastrup Sprogcenter
 • Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 
  Glostrup og Kastrup
 • Københavns Kommunale Ungdomsskole (KKU) 
  KKU Amager, Ungdomsskolecenter, 
  KKU Byhøjskolen,
  KKU Københavns Kommunale Ungdomsskole,
  KKU Nord Dagkursus, 
  KKU Nye Veje,
  KKU Ungdomsskolen i Hindegade,
  KKU Ungdomsskolen Østerbro,
  KKU Ungdomsskolens 8+9 klasse,
  KKU Valby 10 og Vesterbro Ny Skole

Lockoutvarsel på alle statslige og kommunale arbejdspladser

Moderniseringsstyrelsen og KL har varslet lockout på samtlige af Uddannelsesforbundets områder i stat og kommuner med enkelte specifikke undtagelser. 

 

 • Produktionsskoler
  Der er varslet undtagelser af blandt andet ansatte, der varetager udbetaling af uddannelsesydelser/ pasning af dyr. Omfanget af undtagelserne er ved at blive undersøgt.
 • VUC
 • AMU
  TAMU er undtaget
 • Erhvervsakademier og professionshøjskoler
 • SKT
 • Designskoler
 • Forsvarets civile faglærere
 • Maritime uddannelser
 • Undervisningsministeriet
 • Erhvervsvejledere i staten
 • Ungdomsskoler
  STU er undtaget og der er varslet undtagelser af ansatte, der varetager specialundervisning. Omfanget af undtagelserne er ved at blive undersøgt.  
 • Kommunale sprogcentre
 • Jobcentre og UU

Er du i tvivl om du er omfattet, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller kontakte forbundets sekretariat.

Afstemningsresultater på statens område

Stemmerne på statens område skal indgå i en samlet stillingtagen først hos Lærernes Centralorganisation og derefter hos Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), før de offentliggøres. Det sker i løbet af 4. juni.

Uddannelsesforbundets gennemgang af det statslige forlig

Hvem forhandler med hvem?

I kommunerne forhandler vi i Forhandlingsfællesskabet de generelle vilkår på det kommunale område. Fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte fx regler om barsel, seniorordninger.
Forhandlingsfællesskabet består af 52 organisationer og repræsenterer i alt 573.000 ansatte. I spidsen for forhandlingsfællesskabet står Anders Bondo Christensen.

Overenskomsterne for ungdomsskoler, kommunale sprogcentre og jobcentre og UU forhandles sammen med overenskomsten for folkeskolen. Det kan handle om løn for lærere m.fl., arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet.
Anders Bondo Christensen står som formand for Lærernes Centralorganisation (LC) i spidsen for handlingerne. Uddannelsesforbundet er med i forhandlingsdelegationen.

Modparten er KL, som har Michael Ziegler i spidsen.

Fuld størrelse - billedefil

I staten forhandler vi i Centralforeningernes Fællesudvalg (CFU) de generelle vilkår på det statslige område. Fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte i staten - fx regler om barsel, seniorordninger.

CFU repræsenterer ca. 120.000 ansatte i staten, og forhandlingslederen er Flemming Vinther. Uddannelsesforbundet er ved forhandlingerne repræsenteret af Lærernes Centralorganisation (LC).

Aftaler og overenskomster på erhvervsskoler, AMU, VUC og produktionsskoler forhandler vi sammen med LC. Det kan handle om løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet på de enkelte områder.
Uddannelsesforbundet formand, Hanne Pontoppidan, deltager i forhandlingerne.

Modparten er Innovationsminister Sophie Løhde, som er statens arbejdsgiverrepræsentant. Hun repræsenteres under forhandlingerne af Moderniseringsstyrelsen.

Fuld størrelse - billedfil

De private overenskomster forhandles, når de offentlige er færdige.
Overenskomsterne for private sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler (FOAS overenskomster) forhandles af Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, sammen med repræsentanter fra Lærernes Centralorganisation.

Det handler om løn for lærere m.fl., arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet.

Arbejdsgiverne i FOAS har forretningsfører i AOF John Meinert Jacobsen i spidsen for forhandlingerne.

Fuld størrelse - billedfil

Hvem er dækket af hvilke overenskomster?
Kommunalt ansatte Statsansatte Privat ansatte

Det blev et JA til overenskomsterne 

Afstemningen om OK18 er slut, og overenskomstresultaterne er stemt hjem.

Se fordeling af stemmetal for henholdsvis kommunalt ansatte og statsansatte.

Det kommunale område

  LC's afstemningsresultat

Ja stemmer (procent)

76

Nej stemmer (procent)

24

Stemmeprocent

76,3

Uddannelsesforbundets andel i det samlede resultat

På det kommunale område indgår Uddannelsesforbundet eget afstemningsresultat i et fælles resultat for alle organisationer med kommunalt og regionalt ansatte i Lærernes Centralorganisation (LC). 

Den 6. juni godkendte Forhandlingsfællesskabets bestyrelse forliget, og dermed blev det endeligt godkendt.
Stemmerne fra lærerorganisationerne indgår nemlig i en samlet stillingtagen i Forhandlingsfællesskabet, der som paraplyorganisationen har forhandlet på lønmodtagernes vegne med kommunerne, repræsenteret af Kommunernes Landsforening (KL).

Uddannelsesforbundets gennemgang af det kommunale resultat

Det statslige område

 LC's afstemningsresultat

Ja stemmer (procent)

83

Nej stemmer (procent)

17

Stemmeprocent

59,5 

Uddannelsesforbundets del af CFU-resultat

Uddannelsesforbundets resultat på det statslige område indgår i en afstemning i Lærernes Centralorganisations (LC’s) forretningsudvalg.
LC’s stilling til resultatet indgår videre i det samlede resultat for CFU, der er lønmodtagersidens forhandlingspart over for de statslige arbejdsgivere.
Idet CFU har stemt ”ja” til overenskomsten, betyder det, at den er stemt hjem, og en konflikt er afværget.

Overenskomsten gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. april.

Uddannelsesforbundets gennemgang af det statslige resultat

Uddannelsesforbundet afstemningsresultat på det kommunale område

 

Afstemningsresultat_KOMMUNALT_JA_NEJ.png

Til afstemningen var det muligt at stemme ja eller nej. Man kunne ikke stemme blankt, men det var muligt at logge ind og undlade at stemme.

Fordeling på det kommunale område: 

Afstemningsprocent

57,3

Procent der loggede ind men ikke stemte

3,4

Procent der ikke loggede ind

39,3


Antal stemmeberettigede medlemmer: 1.730

Afstemningsresultater fordelt på områder

Sprogcentre

Stemmeberettigede medlemmer: 965
Stemmeprocent: 55,1

Sprogcentre_Ja_Nej.png
Ungdomsskolen

Stemmeberettigede medlemmer: 660
Stemmeprocent: 60,3

Ungdomsskolen_JA_NEJ.png
Vejledere og konsulenter

Stemmeberettigede medlemmer: 104
Stemmeprocent: 57,7

Vejledere-og-konsulenter_JA_NEJ.png

 

 

Uddannelsesforbundet afstemningsresultat på det statslige område

 

Afstemningsresultat-STAT_JA_NEJ.png

Til afstemningen var det muligt at stemme ja eller nej. Man kunne ikke stemme blankt, men det var muligt at logge ind og undlade at stemme.

Fordeling på det statslige område: 

Afstemningsprocent

59,9

Procent der loggede ind men ikke stemte

3,7

Procent der ikke loggede ind

36,4

 
Antal stemmeberettigede medlemmer: 5.739

Afstemningsresultater fordelt på områder

Erhvervsskoler og AMU

Stemmeberettigede medlemmer: 3.614
Stemmeprocent: 58,0

Produktionsskoler_JA_NEJ.png

Se stemmefordeling for de enkelte foreninger

VUC

Stemmeberettigede medlemmer: 1.346
Stemmeprocent: 67,5

VUC_JA_NEJ.png
Produktionsskoler

Stemmeberettigede medlemmer: 790
Stemmeprocent: 54,7

Produktionsskoler_JA_NEJ.png (1)

Særlige resultater i de nye overenskomster 

Din løn stiger

På alle områder kommer der lønstigninger med virkning fra 1. april 2018. Du og dine kolleger skal være opmærksomme på, at lønnen faktisk bliver reguleret, og at det fremgår af din lønseddel. 
Desuden kan du og dine kolleger have forventning om, at lønnen lokalt også skal udvikle sig lokalt på jeres skole. I hvert tilfælde indeholder overenskomstforligene forventninger fra både arbejdsgiver- og lønmodtagerside om, at de lokale lønforhandlinger vil give mere i lønposen. Tal med din tillidsrepræsentant eller foreningsformand om, hvordan I kan løfte lønnen lokalt. På produktionsskolerne er det vigtigt, at lokallønspuljen udmøntes fuldt ud - blandt andet ved overgangen til FGU. 

Betalt spisepause er sikret

OK18 slog fast, at betalt spisepause er en overenskomstsikret ret. Lærerne er forpligtet til at stå til rådighed i spisepausen.
På nogle skoler har ledelsen fjernet den betalte spisepause. Uddannelsesforbundet er i kontakt med din tillidsrepræsentant om dette. Problemet vil blive løst så hurtigt som muligt i et samarbejde mellem alle de statslige lønmodtagerorganisationer.     

Hvad med arbejdstiden?

Der kunne ikke opnås enighed om en aftale om arbejdstid. Hverken på det kommunale eller det statslige område. Derfor gælder reglerne fra lov 409 stadig. Alligevel indeholder OK18 forligene nogle muligheder.  
Parterne i både staten og kommunerne har været enige om at betone mulighederne for at indgå lokale aftaler. Denne mulighed kan i sammen med jeres tillidsrepræsentant eller foreningsformand vurdere. På det kommunale område forhandles der således lige nu lokalaftaler i en række kommuner.
Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at ledelse og tillidsrepræsentanten skal drøfte, hvordan planlægningen af arbejdsåret skal foregå på skolen, herunder hvordan dialogen om opgaveoversigten struktureres. Den drøftelse skal finde sted før et nyt undervisningsår/normperiode starter. Du kan tale med din tillidsrepræsentant eller foreningsformand om, hvordan det bliver grebet an på din skole.
På det kommunale område er formuleret en målsætning om en ”ny start” for samarbejdet mellem parterne – både lokalt og centralt. Blandt andet nedsættes en kommission, som skal komme med anbefalinger og forslag til forhandlingerne om en arbejdstidsaftale ved OK21 eller tidligere.
Kommissionen arbejder i forhold til det kommunale område, men dens arbejde har også stor betydning for forhandlingerne på statens områder. Uddannelsesforbundet følger dette arbejde tæt. 

Aflønning af lejrskoler på det kommunale område

På det kommunale område var der enighed om at forbedre lejrskolebetalingen, så I får løn for hele døgnet, når I er afsted.  Det er vigtigt, at I får den implementeret.

Sproglærer med logo

Gennemgang af OK18-forlig

Få et overblik over indholdet i de nye overenskomster

Uddannelsesforbundets gennemgang af det kommunale resultat

Uddannelsesforbundets gennemgang af det statslige resultat

Per B. Christensen pressefoto Fotocredit: Akkrediteringsrådet

Interview med kommissionsformand

Ved den mindste mistanke om, at kommissionen om lærernes arbejdstid var en syltekrukke, ville han have sagt nej til formandjobbet. Lærernes arbejdsvilkår er så vigtige for samfundet, at det ikke er noget, man spiller hasard med.

Læs Uddannelsesforbundets interview med Per B. Christensen

 

 

 

Tidsforløb frem til et afstemningsresultat

Efter langvarige forhandlinger bliver der indgået forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL for samtlige kommunalt ansatte. 
Der er lagt op til fine lønstigninger og en bedre sikring af spisepausen. Lærernes arbejdstid skal fortsat reguleres af Lov 409, men et kommissionsarbejde skal danne grundlæg for en arbejdstidsaftale senest om tre år.

Forlig på det kommunale område

CFU indgår et forlig med Moderniseringsstyrelsen. Forliget lægger sig op ad forligene i kommunerne. Dermed indeholder forliget ikke en ny aftale om arbejdstid for lærerne, da Lov 409 bliver videreført, men spisepausen er nu indskrevet i overenskomsten.

Forlig på statens område

Uddannelsesforbundet holder tre informationsmøder om overenskomstforligene i kommuner og staten. Derudover vil der blive holdt lokale møder på skolerne. 

Informationsmøder om OK-forlig

Afstemningen kommer til at foregå elektronisk i perioden fra den 23. maj til den 3. juni klokken 12. Alle medlemmer, der skal stemme, får direkte besked. 

Afstemning

Den 4. juni bliver Uddannelsesforbundets afstemningsresultater offentliggjort. 

Resultat