Urafstemning resulterede i et ja til nye overenskomster

OK23 resultaterne, der blev forhandlet på plads i februar og marts, er nu vedtaget og træder dermed i kraft.

Urafstemningen sluttede den 11. april, og blandt de stemmeberettigede medlemmer af Uddannelsesforbundet ansat på A2B, AMU JUUL, Behandlingsskolerne, DEKRA, Hans Knudsen Instituttet og UCplus stemte 81 procent ’JA’ til de nye overenskomster. Stemmeprocenten var 69 procent.

Læs her, hvad resultatet betyder for dig 

Overenskomstperioden er 2-årig og løber fra 1. marts 2023 – 28. februar 2025.

LØN

Lønnen stiger 1. marts 2023 med 6 kr. pr. time svarende til 962 kr. pr. måned for en fuldtidsansat.

Lønnen stiger 1. juni 2023 med 1,84 procent.

Lønnen stiger 1. marts 2024 5,75 kr. pr. time svarende til 922 kr. pr måned for en fuldtidsansat.

Særlig opsparing

Den særlige opsparing, der i dag udgør 3 procent af den ferieberettigede løn, stiger den 1. marts 2024 med yderligere 2 procent til samlet 5 procent.

Barsel

For børn født 1. juli 2023 eller senere er der aftalt 4 ugers yderligere lønnet forældreorlov, så der i alt er 29 ugers forældreorlov og barselsreglerne er tilpasset den nye barselslovgivning.

TR-vilkår

Der er sket forbedringer af tillidsrepræsentantens vilkår. Valg af TR kan ske i arbejdstiden. Derudover får TR ret til et møde med nye medarbejdere i arbejdstiden.

Ferie

Der gives mulighed for, at der lokalt mellem TR og ledelsen kan indgås aftale om, at ledelsen kan varsle afholdelse af forskudsferie.

Overenskomstperioden er 2-årig og løber fra 1. marts 2023 – 28. februar 2025.

Løn

Lønnen stiger 1. juni 2023 med 6 kr. pr. time svarende til 962 kr. pr. måned for en fuldtidsansat.

Lønnen stiger 1. marts 2024 5,75 kr. pr. time svarende til 922 kr. pr måned for en fuldtidsansat.

Særlig opsparing

Den særlige opsparing, der i dag udgør 5 procent af den ferieberettigede løn, stiger den 1. juni 2023 med 2 procent og den 1. marts 2024 med yderligere 2 procent.

Varsling v. aflyst undervisning

Der indføres varslingsregler i forbindelse med aflyst undervisning, så reglerne harmoniseres for fastansatte og timelønnede. Fremover aflønnes undervisning, der aflyses mindre end 48 timer før undervisningens planlagte start. For undervisning på mandage gælder, at varslingsfristen er fredag kl. 12.00.

Barsel

For børn født den 1. juli 2023 eller senere er der aftalt yderligere 4 ugers lønnet forældreorlov, så der i alt er 29 ugers forældreorlov. Barselsreglerne er tilpasset den nye barselslovgivning.

TR-vilkår

Der er sket forbedringer af tillidsrepræsentantens vilkår. Valg af TR kan ske i arbejdstiden. Derudover får TR ret til et møde med nye medarbejdere i arbejdstiden. TR er desuden automatisk medlem af samarbejdsudvalget.

Ferie

Der gives mulighed for, at der lokalt mellem TR og ledelsen kan indgås aftale om, at ledelsen kan varsle afholdelse af forskudsferie.

Overenskomsten er 2-årig og løber fra 1. marts 2023 - 28. februar 2025.

Løn

Udover de årlige lønstigninger, der følger af de kommunale reguleringer, er det aftalt, at grundlønnen stiger med 0,46 procent pr. 1. marts 2023.

TR-vilkår

Der er sket forbedringer af tillidsrepræsentantens vilkår. Valg af TR kan ske i arbejdstiden. Derudover får TR ret til et møde med nye medarbejdere i arbejdstiden.

Ferie

Der gives mulighed for, at der lokalt mellem TR og ledelsen kan indgås aftale om, at ledelsen kan varsle afholdelse af forskudsferie.

Derudover er der givet mulighed for, at ledelsen kan fastsætte tre fremfor tidligere to feriefridage.

Overenskomstperioden er 2-årig og løber fra 1. marts 2023 – 28. februar 2025.

Løn

Lønnen stiger 1. juni 2023 med 6 kr. pr. time svarende til 962 kr. pr. måned for en fuldtidsansat.

Lønnen stiger 1. marts 2024 5,75 kr. pr. time svarende til 922 kr. pr måned for en fuldtidsansat.

Særlig opsparing

Den særlige opsparing, der i dag udgør 5 procent af den ferieberettigede løn, stiger den 1. juni 2023 med 2 procent og den 1. marts 2024 med yderligere 2 procent.

Varsling v. aflyst undervisning

Der indføres varslingsregler i forbindelse med aflyst undervisning, så reglerne harmoniseres for fastansatte og timelønnede. Fremover aflønnes undervisning, der aflyses mindre end 48 timer før undervisningens planlagte start. For undervisning på mandage gælder, at varslingsfristen er fredag kl. 12.00.

Barsel

For børn født den 1. juli 2023 eller senere er der aftalt yderligere 4 ugers lønnet forældreorlov, så der i alt er 29 ugers forældreorlov. Barselsreglerne er tilpasset den nye barselslovgivning.

TR-vilkår

Der er sket forbedringer af tillidsrepræsentantens vilkår. Valg af TR kan ske i arbejdstiden. Derudover får TR ret til et møde med nye medarbejdere i arbejdstiden. TR er desuden automatisk medlem af DEKRAs samarbejdsudvalg, når det formaliseres.

Ferie

Der gives mulighed for, at der lokalt mellem TR og ledelsen kan indgås aftale om, at ledelsen kan varsle afholdelse af forskudsferie.

Uddannelsesforbundets overenskomst med Glad skal først fornyes senere på året. Disse forhandlinger er derfor ikke påbegyndt endnu.

Overenskomsten er 2-årig og løber fra 1. marts 2023 – 28. februar 2025.

Løn

Lønnen stiger 1. juni 2023 med 6 kr. pr. time svarende til 962 kr. pr. måned for en fuldtidsansat.

Lønnen stiger 1. marts 2024 5,75 kr. pr. time svarende til 922 kr. pr måned for en fuldtidsansat.

Derudover reguleres tillæg for forskudt arbejdstid med 4,5 procent 1. marts 2023 og 3,5 procent 1. marts 2024.

Pension

Fra 1. juni 2023 ændres fordelingen af indbetaling til pension med 2 procent. Den samlede pensionsindbetaling udgør fortsat 14 procent, men Hans Knudsen Instituttet betaler 11,33 procent til pensionsopsparingen, mens medarbejderen trækkes 2,67 procent af lønnen.

Hidtil har fordelingen været 9,33 procent betalt af Hans Knudsen Instituttet og 4,67 procent betalt af medarbejderen.

Ændringen medfører en stigning i medarbejderens udbetalte løn svarende til de 2 procent, der nu betales af Hans Knudsen Instituttet.

Særlig opsparing

Den særlige opsparing, der udgør 5 procent af den ferieberettigede løn, stiger den 1. juni 2024 med 2 procent, så den samlet udgør 7 procent.

Barsel

For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere er der aftalt fire ugers yderligere lønnet forældreorlov. To af ugerne er reserveret til far eller medmor.

TR-vilkår

Der er sket forbedringer af tillidsrepræsentantens vilkår. Valg af TR kan ske i arbejdstiden. Derudover får TR ret til et møde med nye medarbejdere i arbejdstiden.

Ferie

Der gives mulighed for, at der lokalt mellem TR og ledelsen kan indgås aftale om, at ledelsen kan varsle afholdelse af forskudsferie.

Usaglig opsigelse

Muligheden for at indbringe sager om påstået usaglig opsigelse for et afskedigelsesnævn er ændret, så der nu kræves ni måneders ansættelse på opsigelsestidspunktet, hvor det før var otte måneders ansættelse, der gav adgang til at indbringe sagen.

Ansættelsesbrev

Fristen for ledelsen til at fremsende korrekt ansættelsesbrev ved anmodning fra medarbejderens side hæves fra 15 dage til en måned

 

Overenskomstperioden er 2-årig og løber fra 1. marts 2023 – 28. februar 2025.

Løn

Lønnen stiger 1. juni 2023 med 6 kr. pr. time svarende til 962 kr. pr. måned for en fuldtidsansat.

Lønnen stiger 1. marts 2024 5,75 kr. pr. time svarende til 922 kr. pr måned for en fuldtidsansat.

Særlig opsparing

Den særlige opsparing, der i dag udgør 5 procent af den ferieberettigede løn, stiger den 1. juni 2023 med 2 procent og den 1. marts 2024 med yderligere 2 procent.

Barsel

For børn født 1. juli 2023 eller senere er der aftalt 4 ugers yderligere lønnet forældreorlov, så der i alt er 29 ugers forældreorlov. Barselsreglerne er tilpasset den nye barselslovgivning. 

TR-vilkår

Der er sket forbedringer af tillidsrepræsentantens vilkår. Valg af TR kan ske i arbejdstiden. Derudover får TR ret til et møde med nye medarbejdere i arbejdstiden. TR er desuden automatisk medlem af samarbejdsudvalget.

Ferie

Der gives mulighed for, at der lokalt mellem TR og ledelsen kan indgås aftale om, at ledelsen kan varsle afholdelse af forskudsferie.

Tjeneste på andre steder end hovedarbejdsstedet

Der er åbnet for, at der lokalt kan indgås aftale om kompensation for længere transporttid fra hjem til arbejde ved tjeneste på andre UC Plus-lokationer end hovedarbejdsstedet.

Hvem gælder det for?

  • A2B
  • AMU JUUL
  • Behandlingsskolerne
  • DEKRA
  • Glad
  • Hans Knudsen Instituttet
  • UCplus