Uddannelsesforbundets krav til OK21

Uddannelsesforbundet har opstillet fem generelle krav til OK21.
Kravene blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. september 2020. Hovedbestyrelsen tilpasser herfra kravene i forhold til det videre forhandlingsforløb.

Fastholdelse af reguleringsordningen

Reguleringsordningen sikrer, at lønudviklingen for offentligt ansatte følger lønudviklingen for privatansatte, og dermed at offentligt ansattes løn ikke kommer til at halte for meget bagud.

Generelle lønforbedringer, som sikrer reallønsudviklingen

Lønnen skal stige mere end priserne. Så midt muligt skal lønstigninger være såkaldte krone-tillæg, hvor alle stiger med det samme antal kroner i løn. 

Eventuelt pulje til organisationsforhandlinger på forbundets områder

Hvis der er flere penge tilbage, kommer de specielle krav i spil. Det er krav for de forskellige ansættelsesområder, og kan handle om for eksempel forbedringer af løntillæg.

En forhandlet arbejdstidsaftale for Uddannelsesforbundets områder i staten

Lærere ansat i staten skal ligesom lærere ansat i kommuner have en aftale om arbejdstid, der erstatter Lov 409. Aftalen fra OK18 er, at den kommunale aftale skal oversættes til statens område.

Gennemgang af arbejdstidsaftale for kommunalt ansatte lærere

Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter

Bedre muligheder for at vælge tillidsrepræsentanter lokalt og en tydeligere ret for tillidsvalgte til at få den nødvendige viden, så de kan løse deres opgave.

De næste fire uger

Der vil over de næste fire uger blive forhandlet videre med fokus på de enkelte statslige områders vilkår. Det er for medlemmer på EUD, AMU, FGU, VUC, SKT, Maritime uddannelser, Forsvarets civile faglærere, Erhvervsakademier og designskoler. Først når de aftaler er i hus er der et samlet forslag til overenskomstfornyelse, der kan sendes til urafstemning.

 

 

Logo af to lærere og teksten: Styrk lærerne

Hvem forhandler med hvem?

Langt de fleste af Uddannelsesforbundets overenskomster skal forhandles i 2021. 
I første omgang overenskomsterne for de offentligt ansatte.
Herefter følger forhandlingerne for de private områder.

Sådan foregår de kommunale forhandlinger Sådan foregår de statslige forhandlinger

Siden er sidst opdateret 19.04.2021

De statslig og kommunale overenskomstforhandlinger er afsluttede  og resultaterne godkendt blandt medlemmerne. De private overenskomstforhandlinger for bl.a. andet daghøjskoler, STU’er, sprogcentre med videre er i gang.

140120_Sprogcentret_18.jpg

Siden er for dig der er kommunalt ansat

KOMMUNALT - resultat

230120_UCH-transport_11.jpg

Siden er for dig der er ­ statslig ansat

STAT - resultat

Elever laver skriftlige opgaver

Siden er for dig der er ­privat ansat

PRIVAT - RESULTAT

Statslige forhandlinger

De centrale krav er udvekslet og forhandlingerne gået i gang.

Fagforeningernes kravArbejdsgivernes krav
Sådan foregår de statslige forhandlinger

Kommunale forhandlinger

De centrale krav er udvekslet og forhandlingerne gået i gang.

Fagforeningernes kravArbejdsgivernes krav
Sådan foregår de kommunale forhandlinger

Private forhandlinger

De private overenskomstforhandlinger begynder først når de offentlige forhandlinger er afsluttede. 

  

Tidslinje over det offentlige overenskomstforløb

Repræsentantskabet vedtager de generelle krav

Aftalen med staten er, at efter aftalen om arbejdstid for de kommunalt ansatte lærere blev godkendt, går forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for statsansatte lærere i gang. 

Forhandlinger om arbejdstid for statsansatte
Udveksling af krav
Forhandlinger
Urafstemning

Hvis der ikke er indgået en ny aftale på dette tidspunkt gælder de gamle overenskomster stadig, og der vil normalt blive udsendt konfliktvarsler. 

Nuværende overenskomster udløber
Nye overenskomster træder i kraft
sammenhold.png

Tjek på OK21? Tema i Uddannelsesbladet

Har du tjek på den snørklede vej til en overenskomst? På hvad krav, ønsker og knaster i OK21-forhandlingerne på det offentlige område er? Ellers kan du læse med i Uddannelsesbladets tema.

Uddannelsesbladet har talt med både arbejdsmarkedsforskere og chefforhandlere og taget pulsen på, hvad  ønsker og knaster på begge sider af forhandlingsbordet.

Tema om OK21 i Uddannelsesbladet

Er der overhovedet noget at forhandle om i en tid, hvor økonomien er presset?
OK-forhandlinger i coronaens tid

Arbejdstidsaftale, lønløft og bedre TR-vilkår. Hvilke krav stiller Uddannelsesforbundet til OK21?
Her er Uddannelsesforbundets fem krav

Hvad vil arbejdsgiverne egentlig? Uddannelsesbladet har interviewet deres topforhandler.
Interview med Signe Friberg Nielsen

Kender du den snørklede vej til næste overenskomst? 
Vejen til næste overenskomst

Det er ikke kun størrelsen, det kommer an på. Uddannelsesforbundet sidder med ved mange forhandlingsborde.
Et mindre forbund i store forhandlinger