Indmeldelse 

 Reglerne er forskellige, alt efter om du er omfattet af strejkevarslet eller ej.

Hvis du melder dig ind i Uddannelsesforbundet nu, og din arbejdsplads er udtaget til strejke, så vil du blive en del af strejken og skal dermed ikke arbejde fra og med det tidspunkt, hvor strejken træder i kraft.

Dog vil du være omfattet af forbundets karensregler, hvilket blandt andet betyder, at du skal opfylde nogle betingelser for at være berettiget til konfliktlån under en konflikt. Betingelserne afhænger af, hvornår du er blevet ansat:

  • Hvis du blev ansat inden for Uddannelsesforbundets område den 1. november 2018 eller senere: Vi skal have modtaget din indmeldelse senest den 1. januar 2019, hvis du skal være berettiget til konfliktlån.
  • Hvis du blev ansat på Uddannelsesforbundets område før den 1. november 2018:

    Hvis du skal være berettiget til konfliktlån, kræver det, at du melder dig ind med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober. Det gør du ved at melde dig ind på vores hjemmeside og efterfølgende sende en mail til info@uddannelsesforbundet.dk om, at du ønsker, at indmeldelsen gælder fra den 1. oktober.

    Vi skal have modtaget din indmeldelse senest den 1. januar 2019. Du vil herefter blive opkrævet tre måneders kontingent, og du vil dermed øjeblikkeligt være berettiget til konfliktlån.

Du skal opfylde en af de to ovenstående betingelser for at være berettiget til at få konfliktlån under en konflikt. Opfylder du ikke betingelserne, skal du heller ikke betale konfliktlån tilbage efter en konflikt. Dit kontingent vil før, under og efter en konflikt svare til det normale kontingent.

Øvrige ansatte på FOAS-sprogcenteroverenskomsten, som ikke er omfattet af strejkevarslet, skal passe deres sædvanlige arbejde. Men konflikten kan blive udvidet til også at omfatte øvrige ansatte på FOAS’ sprogcenteroverenskomst enten i form af strejke eller en lockout.

For øvrige ansatte gælder også, at man skal være meldt ind senest den 1. januar 2019 for at være berettiget til et konfliktlån.

Bliv medlem

Udmeldelse

Hvis du er medlem af Uddannelsesforbundet og melder dig ud, nu hvor der er afsendt konfliktvarsler, vil en udmeldelse først kunne træde i kraft, når en konflikt er afsluttet eller afblæst.
Du skal være opmærksom på, at hvis der kommer konflikt, og Uddannelsesforbundet skal udbetale konfliktlån, så vil der gælde særlige regler for udmeldelse, efter at konflikten er afsluttet.

  • Har du optaget konfliktlån i forbindelse med konflikten, kan du ikke melde dig ud, før lånet er indfriet
  • Har du ikke været omfattet af konflikten, skal du stadig være med til at dække udgifterne til en konflikt som deles solidarisk mellem alle medlemmer af Uddannelsesforbundet uanset område. Det sker i form af et konfliktkontingent. Du kan derfor først melde dig ud, når forbundet er færdig med at opkræve konfliktkontingent, eller hvis du betaler din andel af konfliktens udgifter

Seniormedlemmer og særlige medlemmer er dog undtaget og kan melde sig ud efter de normale regler.

Uddannelsesforbundets vedtægter pkt. 8 kan du læse mere om reglerne for udmeldelse under konflikt.