Den centralt aftalte løn består normalt af:

  • Et lønforløb med forskellige trin. Du bliver indplaceret efter anciennitet og/eller kvalifikationer, og din løn varierer alt efter, hvor i landet du arbejder.
  • Tillæg, fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg. Nogle centralt aftalte tillæg fås kun af nogle ansatte.
  • De fleste centralt aftalte løndele er pensionsgivende.

Lokal løn

Spørg din tillidsrepræsentant, hvis ud vil vide mere om den lokalt aftalte løn.

Lønnen varierer efter forskellige parametre – bl.a. efter, hvor i landet din arbejdsplads ligger.
Hvis du er i tvivl om, hvilket tillæg du er omfattet af, kan du se listen over sted-/områdetillæg

FGU

Aktuel løn mv. for lærere på FGULøn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

AMU

Aktuel løn mv. for lærere på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)Løn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

EUD (erhvervsskoler + handelsskoler)

Aktuel løn mv. for tjenestemandslignende ansatte lærere på EUDLøn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)Hidtidigt forløb gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

VUC (AVU, FVU, ordblindeundervisning)

Aktuel for løn mv. for lærere på VUC med undervisning på AVU, FVU og ordblindeundervisningenLøn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

Designskole

Aktuel løn mv. for lærere på designskolerneLøn gældende fra 1.oktober 2022 (pdf)

Erhvervsakademi

Aktuel løn mv. for lærere på erhvervsakademier og professionshøjskolerLøn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

Maritime uddannelser

Aktuel løn mv. for lærere på de maritime uddannelserLøn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

SKT

Aktuel løn mv. for lærere på skolerne for klinikassistenter og tandplejere (SKT)Løn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

Kommunale sprogcentre

Aktuel løn for lærere på kommunale sprogcentre
Løn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf) 

Ungdomsskole

Aktuel løn mv. for lærere i ungdomsskolen
Løn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

Beskæftigelsesområdet

Aktuel løn mv. for kommunalt ansatte vejledere mv.
Løn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

Oplysningsforbund og daghøjskole 

Aktuel løn mv. for lærere ved oplysningsforbund og daghøjskoler ansat på en almen virksomhedsoverenskomst

Gældende løntabel:

Løn gældende fra 1. januar 2023 (pdf)

Gamle Løntabeller:

Løn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

Løn gældende fra 1. april 2022 (pdf)

Løn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

Løn gældende fra 1. april 2021 (pdf)

Private sprogcentre

Aktuel løn mv. for lærere ansat ved Sprogcenter Midt og AOF Job&Dansk

Gældende løntabel:

Løn gældende fra 1. januar 2023 (pdf)

Gamle Løntabeller:

Løn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)

Løn gældende fra 1. april 2022 (pdf)

Løn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

Løn gældende fra 1. april 2021 (pdf)

Folkeoplysning

Aktuel løn for lærere i folkeoplysningen

Løn gældende fra 1. oktober 2022 (pdf)