Den centralt aftalte løn består normalt af:

  • Et lønforløb med forskellige trin. Du bliver indplaceret efter anciennitet og/eller kvalifikationer, og din løn varierer alt efter, hvor i landet du arbejder.
  • Tillæg, fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg. Nogle centralt aftalte tillæg fås kun af nogle ansatte.
  • De fleste centralt aftalte løndele er pensionsgivende.

Lokal løn

Spørg din tillidsrepræsentant, hvis ud vil vide mere om den lokalt aftalte løn.

Lønnen varierer efter forskellige parametre – bl.a. efter, hvor i landet din arbejdsplads ligger.
Hvis du er i tvivl om, hvilket tillæg du er omfattet af, kan du se listen over sted-/områdetillæg

AMU

Aktuel løn mv. for lærere på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)Løn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)

EUD (erhvervsrettede skoler + handelsskoler)

Aktuel løn mv. for tjenestemandslignende ansatte lærere på EUDLøn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)Hidtidigt forløb gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)Handelsskoler gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)

VUC (AVU, FVU, ordblindeundervisning)

Aktuel for løn mv. for lærere på VUC med undervisning på AVU, FVU og ordblindeundervisningenLøn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)

Produktionsskole - for lærere

Aktuel løn mv. på lærere på produktionsskoerLøn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)

Designskole

Aktuel løn mv. for lærere på designskolerneLøn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)

Erhvervsakademi

Aktuel løn mv. for lærere på erhvervsakademier og professionshøjskolerLøn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)

Maritime uddannelser

Aktuel løn mv. for lærere på de maritime uddannelserLøn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)

SKT

Aktuel løn mv. for lærere på skolerne for klinikassistenter og tandplejere (SKT)Løn gældende fra 1. april 2018 (pdf)

Kommunale sprogcentre

Aktuel løn for lærere på kommunale sprogcentreLøn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)Løn gældende fra 1. april 2018 (pdf)

Ungdomsskole

Aktuel løn mv. for lærere i ungdomsskolenLøn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)Løn gældende fra 1. april 2018 (pdf)

Beskæftigelsesområdet, UU

Aktuel løn mv. for kommunalt ansatte vejledere mv.Løn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf)Løn gældende fra 1. april 2018 (pdf)

Oplysningsforbund og daghøjskole - lærere

Aktuel løn mv. for lærere ved oplysningsforbund og daghøjskoler (FOAS' almene overenskomst)

Løntabeller for 1. april 2018 og frem afventer overenskomstforhandlingen.

Gældende løntabellerLøn gældende fra 1. december 2017 (pdf)

Private sprogcentre - lærere

Aktuel løn mv. for lærere ansat på private sprogcentre (FOAS' overenskomst).

Løntabeller for 1. april 2018 og frem afventer at overenskomsten bliver endeligt underskrevet.

Gældende løntabellerLøn gældende fra 1. december 2017 (pdf)

Folkeoplysning - lærere

Aktuel løn for lærere i folkeoplysningen

Løn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf) 

Løn gældende fra 1. april 2018 (pdf)