Den centralt aftalte løn består normalt af:

  • Et lønforløb med forskellige trin. Du bliver indplaceret efter anciennitet og/eller kvalifikationer, og din løn varierer alt efter, hvor i landet du arbejder.
  • Tillæg, fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg. Nogle centralt aftalte tillæg fås kun af nogle ansatte.
  • De fleste centralt aftalte løndele er pensionsgivende.

Lokal løn

Spørg din tillidsrepræsentant, hvis ud vil vide mere om den lokalt aftalte løn.

Lønnen varierer efter forskellige parametre – bl.a. efter, hvor i landet din arbejdsplads ligger.
Hvis du er i tvivl om, hvilket tillæg du er omfattet af, kan du se listen over sted-/områdetillæg

AMU

Aktuel løn mv. for lærere på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)Løn gældende fra 1. april 2019 (pdf)

EUD (erhvervsrettede skoler + handelsskoler)

Aktuel løn mv. for tjenestemandslignende ansatte lærere på EUDLøn gældende fra 1. april 2019 (pdf)Hidtidigt forløb gældende fra 1. april 2019 (pdf)Handelsskoler gældende fra 1. april 2019 (pdf)

VUC (AVU, FVU, ordblindeundervisning)

Aktuel for løn mv. for lærere på VUC med undervisning på AVU, FVU og ordblindeundervisningenLøn gældende fra 1. april 2019 (pdf)

Produktionsskole - for lærere

Aktuel løn mv. på lærere på produktionsskoerLøn gældende fra 1. april 2019 (pdf)

Designskole

Aktuel løn mv. for lærere på designskolerneLøn gældende fra 1. april 2019 (pdf)

Erhvervsakademi

Aktuel løn mv. for lærere på erhvervsakademier og professionshøjskolerLøn gældende fra 1. april 2019 (pdf)

Maritime uddannelser

Aktuel løn mv. for lærere på de maritime uddannelserLøn gældende fra 1. april 2019 (pdf)

SKT

Aktuel løn mv. for lærere på skolerne for klinikassistenter og tandplejere (SKT)Løn gældende fra 1. april 2019 (pdf)

Oplysningsforbund og daghøjskole - lærere

Aktuel løn mv. for lærere ved oplysningsforbund og daghøjskoler (FOAS' almene overenskomst)

Løntabeller for 1. april 2018 og frem afventer overenskomstforhandlingen.

Almene overenskomsten er ikke godkendt og behandles ved voldgift. Voldgiftssagen forventes afgjort senest i løbet af maj måned.  

Gældende løntabellerLøn gældende fra 1. december 2017 (pdf)

Private sprogcentre - lærere

Aktuel løn mv. for lærere ansat på private sprogcentre (FOAS' overenskomst).

Løntabeller for 1. april 2018 og frem afventer at overenskomsten bliver endeligt underskrevet.

Der udmøntes ikke lønstigninger endnu.

Sprogcentre overenskomsten er ikke endelig underskrevet. Når overenskomsten er underskrevet og lønnen frigivet til udmøntning, bliver hjemmesiden opdateret.

Gældende løntabellerLøn gældende fra 1. december 2017 (pdf)

Folkeoplysning - lærere

Aktuel løn for lærere i folkeoplysningen

Løn gældende fra 1. april 2019 (pdf) 

Løn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf) 

Løn gældende fra 1. april 2018 (pdf)