Den centralt aftalte løn består normalt af:

  • Et lønforløb med forskellige trin. Du bliver indplaceret efter anciennitet og/eller kvalifikationer, og din løn varierer alt efter, hvor i landet du arbejder.
  • Tillæg, fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg. Nogle centralt aftalte tillæg fås kun af nogle ansatte.
  • De fleste centralt aftalte løndele er pensionsgivende.

Lokal løn

Spørg din tillidsrepræsentant, hvis ud vil vide mere om den lokalt aftalte løn.

Lønnen varierer efter forskellige parametre – bl.a. efter, hvor i landet din arbejdsplads ligger.
Hvis du er i tvivl om, hvilket tillæg du er omfattet af, kan du se listen over sted-/områdetillæg

FGU

Aktuel løn mv. for lærere på FGULøn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

AMU

Aktuel løn mv. for lærere på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)Løn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

EUD (erhvervsskoler + handelsskoler)

Aktuel løn mv. for tjenestemandslignende ansatte lærere på EUDLøn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)Hidtidigt forløb gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

VUC (AVU, FVU, ordblindeundervisning)

Aktuel for løn mv. for lærere på VUC med undervisning på AVU, FVU og ordblindeundervisningenLøn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

Designskole

Aktuel løn mv. for lærere på designskolerneLøn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

Erhvervsakademi

Aktuel løn mv. for lærere på erhvervsakademier og professionshøjskolerLøn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

Maritime uddannelser

Aktuel løn mv. for lærere på de maritime uddannelserLøn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

SKT

Aktuel løn mv. for lærere på skolerne for klinikassistenter og tandplejere (SKT)Løn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

Kommunale sprogcentre

Aktuel løn for lærere på kommunale sprogcentre

Løn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

 

Ungdomsskole

Aktuel løn mv. for lærere i ungdomsskolen

Løn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

 

Beskæftigelsesområdet, UU

Aktuel løn mv. for kommunalt ansatte vejledere mv.

Løn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

 

Oplysningsforbund og daghøjskole - lærere

Aktuel løn mv. for lærere ved oplysningsforbund og daghøjskoler (FOAS' almene overenskomst)

Gældende løntabeller

Løn gældende fra 1. februar 2021 (pdf)

 

Private sprogcentre - lærere

Aktuel løn mv. for lærere ansat på private sprogcentre (FOAS' overenskomst).

Gældende løntabeller

Løn gældende fra 1. februar 2021 (pdf)

 

Folkeoplysning - lærere

Aktuel løn for lærere i folkeoplysningen

Løn gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

 

Horisonten

Aktuel løn

Løn gældende fra 1. april 2020 (pdf)

Løn gældende fra 1. oktober 2019 (pdf)