Den centralt aftalte løn består normalt af:

  • Et lønforløb med forskellige trin. Du bliver indplaceret efter anciennitet og/eller kvalifikationer, og din løn varierer alt efter, hvor i landet du arbejder.
  • Tillæg, fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg. Nogle centralt aftalte tillæg fås kun af nogle ansatte.
  • De fleste centralt aftalte løndele er pensionsgivende.

Lokal løn

Spørg din tillidsrepræsentant, hvis ud vil vide mere om den lokalt aftalte løn.

Lønnen varierer efter forskellige parametre – bl.a. efter, hvor i landet din arbejdsplads ligger.
Hvis du er i tvivl om, hvilket tillæg du er omfattet af, kan du se listen over sted-/områdetillæg

FGU

Aktuel løn mv. for lærere på FGULøn gældende fra 1. april 2020 (pdf)

AMU

Aktuel løn mv. for lærere på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)Løn gældende fra 1. april 2020 (pdf)

EUD (erhvervsskoler + handelsskoler)

Aktuel løn mv. for tjenestemandslignende ansatte lærere på EUDLøn gældende fra 1. april 2020 (pdf)Hidtidigt forløb gældende fra 1. april 2020 (pdf)

VUC (AVU, FVU, ordblindeundervisning)

Aktuel for løn mv. for lærere på VUC med undervisning på AVU, FVU og ordblindeundervisningenLøn gældende fra 1. april 2020 (pdf)

Designskole

Aktuel løn mv. for lærere på designskolerneLøn gældende fra 1. april 2020 (pdf)

Erhvervsakademi

Aktuel løn mv. for lærere på erhvervsakademier og professionshøjskolerLøn gældende fra 1. april 2020 (pdf)

Maritime uddannelser

Aktuel løn mv. for lærere på de maritime uddannelserLøn gældende fra 1. april 2020 (pdf)

SKT

Aktuel løn mv. for lærere på skolerne for klinikassistenter og tandplejere (SKT)Løn gældende fra 1. april 2020 (pdf)