Lønniveauet, du vil se, afspejler den gennemsnitlige løn på det valgte område på baggrund af dine valg i beregneren. 
Resultatet vises som dels løn uden pension og dels pensionsbidrag.

1
Ansættelsesområde

Lønberegneren virker ikke for øjeblikket

Vi håber snart at kunne vende tilbage med en ny og frisk løsning. Indtil da er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din TR eller sekretariatet med spørgsmål til din løn.