Lønniveuaet, du vil se, afspejler den gennemsnitlige løn på det valgte område på baggrund af dine valg i beregneren. 
Resultatet vises som dels løn uden pension og dels pensionsbidrag.

1
Ansættelsesområde