Den centralt aftalte løn fastlægges i de overenskomster, som Uddannelsesforbundet og Lærernes Centralorganisation (LC) indgår med arbejdsgiverne – det er staten, kommunerne og private arbejdsgivere.

Den centralt aftalte løn består normalt af:

  • Et lønforløb med forskellige trin. Du bliver indplaceret efter anciennitet og/eller kvalifikationer, og din løn varierer efter, hvor i landet du arbejder.
  • Tillæg, fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg. Nogle af disse tillæg fås ikke af alle. 
  • De fleste centralt aftalte løndele er pensionsgivende.

Den lokalt aftalte løn fastlægges i lokale aftaler, som din tillidsrepræsentant indgår med ledelsen. De fleste arbejdspladser har en årlig lønforhandling. På mange arbejdspladser har tillidsrepræsentanten og ledelsen også indgået forhåndsaftaler om lokal løn. Det betyder fx, at det på forhånd er aftalt, at en bestemt funktion eller en bestemt uddannelsesmæssig kvalifikation udløser tillæg. Lokale tillæg gives altid ud over den centralt aftalte løn.

Lokal løn består af:

  • Tillæg, fx funktionstillæg, kvalifikationstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg og engangsvederlag. Lokal løn kan aftales som kronebeløb eller som løntrin. Nogle af disse tillæg fås ikke af alle.
  • Lokalt aftalt funktionstillæg og kvalifikationstillæg er i udgangspunktet pensionsgivende. Engangsvederlag er ofte ikke pensionsgivende.

Spørg din tillidsrepræsentant

Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler de lokale tillæg til dig og dine kolleger. Hvis du har spørgsmål til din løn eller har ønsker om lønforbedringer, skal du henvende dig til din tillidsrepræsentant.

Hvis du bliver pålagt at rejse i din arbejdstid, kan du få godtgørelse for dine rejseudgifter og andre rimelige udgifter, du har i forbindelse med rejsen.                                                           

Transport

Rejseudgifter refunderes. Hvis du kører i egen bil, forudsætter det godkendelse. I staten, i kommunerne og i overvejende omfang på det private område refunderes kørsel efter Finansministeriets takster for transportgodtgørelse.Transportgodtgørelse

Måltider mv.

Du kan få dækket dine udgifter til måltider og andre småfornødenheder. Det kan ske ved timedagpengegodtgørelse, ved refusion af dokumenterede udgifter eller ved refusion af dokumenterede udgifter samt procentgodtgørelse. I staten og i overvejende omfang i kommunerne samt på det private område godtgøres der efter Finansministeriets takster for timedagpenge / procentgodtgørelse mv. Timedagpenge / procentgodtgørelse ydes dog alene ved rejser, som varer udover 24 timer.Time-dagpenge, måltidsfradrag mv.