Løn

Du kan lave et tjek af din løn med Uddannelsesforbundets lønberegner, og du kan finde løntabeller over grundløn.

Din løn består typisk af flere dele – de centralt aftalte løndele og de decentralt/lokalt aftalte løndele.

Uddannelsesforbundet udarbejder løntabeller for forskellige skoleformer, der giver et overblik over de centralt aftalte løndele.

Se lønniveauet på forskellige områder