Et skånejob er for dig, der har fået tilkendt en førtidspension. I et skånejob skal der som regel tages særlige hensyn.

Det er kommunerne, der administrerer skånejob-ordningen. Har du ønsker om et skånejob, skal du kontakte din bopælskommune. 

Løn- og arbejdsvilkår for skånejobbere

Du kan få skånejob hos både private virksomheder og i det offentlige. Lønnen aftales mellem arbejdsgiveren og dig og din fagforening.

Din arbejdsgiver får et offentligt tilskud på det halve af din løn.

Der skal betales almindelig skat af din løn. Du får også pension. Din løn kan dog godt påvirke, hvor meget du får udbetalt.

Fra skånejob til ordinært job

Får du det bedre og kan arbejde mere, skal din situation tages op igen, hvis din fagforening eller arbejdsgiver ønsker det. Dine muligheder for ansættelse på almindelige vilkår skal drøftes.