For at få et job på særlige vilkår, skal det aftales med din leder og tillidsrepræsentant.
I aftalen skal der beskrives hvilke skånehensyn, du har brug for, og særlige arbejdsvilkår, der skal gælde, som arbejdstid, arbejdsopgaver og løn.
Når du har haft et job på særlige vilkår i omkring et år og stadig ikke er i stand til at passe et job på almindelige vilkår, kan du muligvis få bevilget et fastholdelsesfleksjob. Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor du bliver på samme arbejdsplads. Det kræver, at du opfylder kravene til et fleksjob.
I perioden hvor du har et job på særlige vilkår, skal du og din arbejdsgiver løbende have kontakt med dit jobcenter.