For at få et job på særlige vilkår, skal det aftales med din leder og tillidsrepræsentant.

I aftalen skal der beskrives, hvilke skånehensyn du har brug for, og hvilke særlige arbejdsvilkår der skal gælde for dig - herunder arbejdstid, arbejdsopgaver og løn.

I perioden, hvor du har et job på særlige vilkår, skal du og din arbejdsgiver løbende have kontakt med dit jobcenter.

Mulighed for fastholdelsesfleksjob efter et år

Hvis du efter at have haft et job på særlige vilkår i omkring et år stadig ikke er i stand til at passe et job på almindelige vilkår, kan du muligvis få bevilget et fastholdelsesfleksjob. 

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor du bliver på samme arbejdsplads. 

Det kræver, at du opfylder kravene til et fleksjob.