For at få et fleksjob skal du:

 • Have en varig begrænsning i din arbejdsevne
  (Arbejdsevnen skal være nedsat med min. 50 pct i ethvert erhverv)
 • Ikke kunne opnå eller fastholde et normalt job
 • Være under folkepensionsalderen
 • Ikke få social pension
 • Kunne dokumentere, at du ikke kan klare et job på ordinære vilkår.

Følgende muligheder skal være undersøgt:

 • Revalidering
 • Arbejdsprøvning
 • Andre støttemuligheder
 • Ansættelse efter overenskomsternes sociale kapitler.

Som fleksjobber får du løn og pension for de timer, du effektivt kan arbejde, efter overenskomsten på området.

Generelt er fleksjobbere omfattet af samme love som alle andre lønmodtagere: Loven om dagpenge ved sygdom eller fødsel, ferieloven og arbejdsskadeloven.

Du har ret til ledighedsydelse under ferie, hvis du ikke har optjent ret til feriegodtgørelse eller ferie med løn i dit første ansættelsesår.

Ansatte på fleksjob før 1.1. 2013

Der kom nye regler for fleksjob gældende fra den 1.1. 2013. Var du allerede ansat i et fleksjob den 1.1. 2013 følger du de gamle regler. Skal du ansættes i et fleksjob nu, vil du følge de nye regler. 

Som fleksjobber kan du få ledighedsydelse, hvis du bliver ledig.

Ledighedsydelse kan du få i perioder, hvor du er:

 • ledig
 • syg eller på barsel
 • på ferie.

Ledighedsydelse

Som fleksjobber kan du få fleksydelse.

For at få ydelsen skal du:

 • Opfylde alderskravet for fleksydelse
 • Være ansat i et fleksjob eller få ledighedsydelse
 • Betale fleksydelsesbidrag
 • Have betalt fleksydelses- eller efterlønsbidrag i mindst 25 år inden for de sidste 30 år
 • Have fået indberettet værdien af din pensionsformue
 • Bo i Danmark eller et andet EU-land.

Fleksydelsen svarer til 91 procent af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis.