Job under socialt kapitel

Kan du ikke længere passe dit arbejde fuldt ud - for eksempel fordi du er blevet syg - har du mulighed for at få et job, hvor der bliver taget hensyn til din situation.

Hvis du er blevet syg, er kommet ud for en ulykke eller af andre årsager ikke er i stand til passe dit arbejde på almindelige vilkår, kan der laves en aftale om et job på særlige vilkår.

For at få et fleksjob skal det være bevist, at du ikke kan klare et normalt arbejde, og der er en række betingelser, du skal opfylde.

Hvis du som førtidspensionist stadig har lyst til at arbejde lidt, er et skånejob måske en løsning for dig.