Som ansat på en kommunal eller statslig arbejdsplads er du omfattet af henholdsvis den kommunale ferieaftale og den statslige ferieaftale, som supplerer ferielovens regler. Er du ansat på det private område gælder ferieloven suppleret med overenskomstens bestemmelser om de særlige feriefridage. Nedenstående spørgsmål og svar er det samme, uanset om du er kommunalt, statsligt eller privat ansat.

 

Forstå de nye begreber i ferieloven


Ny optjeningsperiode

Den nye lov betyder, at man kommer til at optjene ferie i perioden mellem 1. september og 31. august. Optjeningsåret vil altså være på 12 måneder, ligesom i dag.

Samtidighedsferie - hvad betyder det?

Samtidighedsferie er den helt afgørende forskel fra den nuværende til den nye ferielov. Grundprincippet er, at man fremover optjener og afholder ferie samtidig. Man optjener helt konkret 2,08 dages ferie per måned, som kan afholdes med det samme - og senest inden for 16 måneder. Altså vil optjeningsperioden være 12 måneder - og ferieafholdelsesåret vil være på 16 måneder.

Hvad betyder de nye regler for nye på arbejdsmarkedet?

Princippet om samtidighedsferie betyder, at man som ny på arbejdsmarkedet får mulighed for at holde ferie tidligere end nu, hvor der kan gå op til 1,5 år, fra man starter, til man har ret til ferie med løn.

Bliver der ændret på varslingen af din ferie?

Varslingen er stadig tre måneder for hovedferien og mindst en måned for anden ferie.
Du har også fortsat krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

Hvad betyder overgangsordningen - og indefrysningen?

I perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver der indført en overgangsordning, så den ferie, som optjenes i perioden, bliver indbetalt til en fond. Pengene får man som lønmodtager udbetalt, når man forlader arbejdsmarkedet. Indefrysningen af ferien i perioden betyder dog ikke, at man ikke har tre ugers sommerferie til brug i perioden mellem den 1. maj til 31. august 2020.

Se Beskæftigelsesministeriets overblik over den nye ferielov

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov (for ansatte i staten)

Implementering af nye ferieaftaler og overgangsordning (for ansatte i kommuner) 

Din guide til den nye ferielov

Hvad betyder den nye ferielov for mig?

Der sker ingen ændringer for den ferie, der skal holdes inden 30. april 2019. Du kan holde din eventuelle restferie som planlagt.

Den ferie du har optjent, og som du skal holde fra 1. maj 2019, bliver heller ikke berørt af de nye ferieregler. Du har optjent ret til at holde fem ugers ferie fra 1. maj 2019 og frem til 30. april 2020. Derudover har du også ret til enten den 6. ferieuge eller fem feriefridage afhængig af din overenskomst.

Den ferie du optjener i kalenderåret 2019, som du først skal holde fra 1. maj 2020, bliver omfattet af både de nuværende  regler og af de nye regler.

Fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 optjener du ferie, som du plejer. Det vil sige 2,08 feriedag pr. måned. Det betyder, at du optjener 16,64 dage som du kan holde i perioden 1. maj 2020 til 31. august  2020, hvor den nye Ferielov træder i kraft. Optjeningsåret er altså forkortet.

Ferie der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses (svarer til 25 feriedage).

Du vil fortsat være berettiget til den 6. ferieuge eller 5 særlige feriefridage afhængig af din overenskomst.

Fra 1. september 2020 gælder alene de nye regler. Du optjener fortsat  2,08 dages ferie med løn prer måned, som du nu kan holde løbende og samtidig med optjeningen. For eksempel hvis du har optjent 2,08 dage i september måned 2020 så kan du holde 2,08 dages ferie med løn allerede i oktober måned 2020.

Når du skal til at planlægge ferien fra 1. maj 2020, skal du være opmærksom på, hvor meget ferie du kan holde, og om du eventuelt skal gemme noget ferie fra 1. maj 2019 til næste ferieår.

Du skal være særlig opmærksom, hvis du plejer at holde fire ugers sommerferie eller i alt 20 feriedage.

Du vil ”kun” have optjent 16,64 feriedage til at holde i perioden 1.maj 2020 til 31. august 2020.  

Du kan supplere de 16,64 feriedage ved enten at bruge den 6. ferieuge/ de særlige feriefridage eller ved at aftale, at du overfører et antal feriedage, som du har optjent i 2018 til afvikling fra 1. maj 2019.

Hvis du holder tre ugers sommerferie i 2020, har du også optjent feriedage nok til at holde fem feriedage i efterårsferien. Det har du, fordi du optjener 16,64 feriedage i 2019 og optjener 2,08 dage per måned i henholdsvis september og oktober måned 2020.

Hvis du derimod holder fire ugers sommerferie i 2020, så skal du bruge de 16,64 feriedage, du optjener i 2019 + den 6. ferieuge/ de fem særlige feriefridage og/eller få en aftale om at overføre ferie optjent i 2018 i ferieåret 1. maj 2019/2020.

Den ferie, du holder fra 1. maj 2019 til 30. april 2020, er ikke berørt af de nye regler. Du kan altså holde fem ugers ferie og også den 6. ferieuge/de fem særlige feriefridage, præcis som du plejer.

Men du skal være opmærksom på, at den ferie du holder fra 1. maj 2020 vil være optjent i 2019 efter både de nuværende og de nye regler.

I perioden 1. januar til 31. august 2019 optjener du 16,64 feriedage, altså i runde tal tre ugers ferie. Det er altså en forkortet optjeningsperiode.

Fra 1. september 2020 begynder den nye ordning i praksis, så fra denne dato optjener du ret til løbende at holde 2,08 dages ferie per måned.

Det betyder, at den ferie du holder fra 1. maj 2020 og frem er sammensat af henholdsvis tre ugers ferie optjent efter de nuværende regler, og fra 1. september 2020 med 2,08 feriedag per måned.

Den ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 efter de nuværende regler, er dog ikke mistet. De bliver derimod ‘indefrosset’, og du får værdien af ferien udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Du har fortsat ret til 6. ferieuge/de særlige feriefridage, da reglerne ikke er ændret. Det betyder, at du optjener 6. ferieuge/de særlige feriefridage i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj året efter.

På det statslige område, er man i gang med at udarbejde en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. Den nye ferieaftale og vejledning bliver offentliggjort af Moderniseringsstyrelsen, når den er klar i løbet af foråret.

På det kommunale område er du omfattet af den kommunale ferieaftale, som også er uændret for så vidt angår den 6. ferieuge.

Er du ansat på det private område, er det Ferieloven suppleret med overenskomstens særlige bestemmelser, der gælder.

Fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 kan du holde fem ugers ferie og den 6. ferieuge/de fem særlige feriefridage.

Fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 kan du alene holde 16,64 dages ferie. De 16,64 dage er optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019. Hertil kommer den 6. ferieuge/de fem særlige feriefridage og eventuelt overført ferie.

Fra 1. september 2020 gælder alene de nye regler. Du optjener herefter 2,08 dages ferie med løn per måned, som du kan holde med det samme.

Dine indefrosne feriepenge bliver sat ind i en særlig fond, ’Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler’ (”Fonden”). Du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, hvis du:

  • går på folkepension (automatisk udbetaling)
  • får tildelt førtidspension eller fleksydelse (udbetales efter ansøgning)
  • går på efterløn (udbetales efter ansøgning)
  • varigt ophold i udlandet (udbetales efter ansøgning)
  • udbetalt alderspension (udbetales efter ansøgning)

Hvis du dør inden, du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de udbetalt til dine efterladte.

Feriepengene skal desuden sikres mod for eksempel arbejdsgivers konkurs frem til udbetalingen.

I forbindelse med overgangsordningen, skal du ikke selv gøre noget i første omgang. Først i december måned 2020 skal din arbejdsgiver indberette dine tilgodehavende feriepenge til Fonden, og så får du besked. Til den tid kan du gøre indsigelse, hvis du ikke mener at opgørelsen er korrekt.

Læs mere om de gældende ferieregler