Som ansat på en kommunal eller statslig arbejdsplads er du omfattet af henholdsvis den kommunale ferieaftale og den statslige ferieaftale, som supplerer ferielovens regler. Er du ansat på det private område gælder ferieloven suppleret med overenskomstens bestemmelser om de særlige feriefridage. Nedenstående spørgsmål og svar er det samme, uanset om du er kommunalt, statsligt eller privat ansat.

 

Forstå de nye begreber i ferieloven


Ny optjeningsperiode

Den nye lov betyder, at man kommer til at optjene ferie i perioden mellem 1. september og 31. august. Optjeningsåret vil altså være på 12 måneder, ligesom i dag.

Samtidighedsferie - hvad betyder det?

Samtidighedsferie er den helt afgørende forskel fra den nuværende til den nye ferielov. Grundprincippet er, at man fremover optjener og afholder ferie samtidig. Man optjener helt konkret 2,08 dages ferie per måned, som kan afholdes med det samme - og senest inden for 16 måneder. Altså vil optjeningsperioden være 12 måneder - og ferieafholdelsesåret vil være på 16 måneder.

Hvad betyder de nye regler for nye på arbejdsmarkedet?

Princippet om samtidighedsferie betyder, at man som ny på arbejdsmarkedet får mulighed for at holde ferie tidligere end nu, hvor der kan gå op til 1,5 år, fra man starter, til man har ret til ferie med løn.

Bliver der ændret på varslingen af din ferie?

Varslingen er stadig tre måneder for hovedferien og mindst en måned for anden ferie.
Du har også fortsat krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

Hvad betyder overgangsordningen - og indefrysningen?

I perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver der indført en overgangsordning, så den ferie, som optjenes i perioden, bliver indbetalt til en fond. Pengene får man som lønmodtager udbetalt, når man forlader arbejdsmarkedet. Indefrysningen af ferien i perioden betyder dog ikke, at man ikke har tre ugers sommerferie til brug i perioden mellem den 1. maj til 31. august 2020.

Se Beskæftigelsesministeriets overblik over den nye ferielov

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov (for ansatte i staten)

Statens ferievejledning

Implementering af nye ferieaftaler og overgangsordning (for ansatte i kommuner) 

Din guide til den nye ferielov

Hvad betyder den nye ferielov for mig?

Der sker ingen ændringer for den ferie, der skal holdes inden 30. april 2019. Du kan holde din eventuelle restferie som planlagt.

Den ferie du har optjent, og som du skal holde fra 1. maj 2019, bliver heller ikke berørt af de nye ferieregler. Du har optjent ret til at holde fem ugers ferie fra 1. maj 2019 og frem til 30. april 2020. Derudover har du også ret til enten den sjette ferieuge eller fem feriefridage afhængig af din overenskomst.

Den ferie, du optjener i kalenderåret 2019, som du først skal holde fra 1. maj 2020, bliver omfattet af både de nuværende regler og de nye regler.

Fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 optjener du ferie, som du plejer. Det vil sige 2,08 feriedag per måned. Det betyder, at du optjener 16,64 dage, som du kan holde i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Optjeningsåret er altså forkortet.

Ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses (svarer til 25 feriedage).

Du vil fortsat være berettiget til den sjette ferieuge eller fem særlige feriefridage afhængig af din overenskomst.

Fra 1. september 2020 gælder alene de nye regler. Du optjener fortsat 2,08 dages ferie med løn per måned, som du nu kan holde løbende og samtidig med optjeningen. Har du for eksempel optjent 2,08 dage i september måned 2020 så kan du holde 2,08 dages ferie med løn allerede i oktober måned 2020.

Når du skal til at planlægge ferien fra 1. maj 2020, skal du være opmærksom på, hvor meget ferie du kan holde, og om du eventuelt skal gemme noget ferie fra 1. maj 2019 til næste ferieår.

Du skal være særlig opmærksom, hvis du plejer at holde fire ugers sommerferie eller i alt 20 feriedage.

Du vil ”kun” have optjent 16,64 feriedage til at holde i perioden 1.maj 2020 til 31. august 2020.  

Du kan supplere de 16,64 feriedage ved enten at bruge den sjette ferieuge/de særlige feriefridage eller ved at aftale, at du overfører et antal feriedage, som du har optjent i 2018 til afvikling fra 1. maj 2019.

Hvis du holder tre ugers sommerferie i 2020, har du også optjent feriedage nok til at holde fem feriedage i efterårsferien. Det har du, fordi du optjener 16,64 feriedage i 2019 og optjener 2,08 dage per måned i henholdsvis september og oktober måned 2020.

Hvis du derimod holder fire ugers sommerferie i 2020, så skal du bruge de 16,64 feriedage, du optjener i 2019 plus den sjette ferieuge/de fem særlige feriefridage og/eller få en aftale om at overføre ferie optjent i 2018 i ferieåret 1. maj 2019/2020.

Den ferie, du holder fra 1. maj 2019 til 30. april 2020, er ikke berørt af de nye regler. Du kan altså holde fem ugers ferie og også den sjette ferieuge/de fem særlige feriefridage, præcis som du plejer.

Men du skal være opmærksom på, at den ferie, du holder fra 1. maj 2020, vil være optjent i 2019 efter både de nuværende og de nye regler.

I perioden 1. januar til 31. august 2019 optjener du 16,64 feriedage, altså i runde tal tre ugers ferie. Det er altså en forkortet optjeningsperiode.

Fra 1. september 2020 begynder den nye ordning i praksis, så fra denne dato optjener du ret til løbende at holde 2,08 dages ferie per måned.

Det betyder, at den ferie du holder fra 1. maj 2020 og frem er sammensat af henholdsvis tre ugers ferie optjent efter de nuværende regler og fra 1. september 2020 med 2,08 feriedag per måned.

Den ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 efter de nuværende regler, er dog ikke mistet. De bliver derimod indefrosset, og du får værdien af ferien udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Du har fortsat ret til sjette ferieuge/de særlige feriefridage, da reglerne ikke er ændret. Det betyder, at du optjener sjette ferieuge/de særlige feriefridage i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj året efter.

På det statslige område er man i gang med at udarbejde en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. Den nye ferieaftale og vejledning bliver offentliggjort af Moderniseringsstyrelsen, når den er klar i løbet af foråret.

På det kommunale område er du omfattet af den kommunale ferieaftale, som også er uændret for så vidt angår den sjette ferieuge.

Er du ansat på det private område, er det ferieloven suppleret med overenskomstens særlige bestemmelser, der gælder.

Fra 1. september 2020 bliver ferietillægget udbetalt i to rater, mens det i dag udbetales i en – typisk i forbindelse med maj-lønnen.

I overgangsperioden

I april 2020 vil du få udbetalt et mindre ferietillæg end du plejer, fordi en del af ferietillægget bliver indefrosset.

Det nye gælder for tillæg, du har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Her vil en procent indefryses sammen med de øvrige feriemidler. 
Ferietillæg udover den ene procent, som er aftalt ved kollektiv overenskomst, og som er optjent fra 1. september 2019 til 31. december 2019, får du udbetalt i slutningen af april 2020.

Udbetaling af ferietillæg efter ikrafttrædelse af ny ferielov

Når den nye ferielov træder i kraft 1. september, kan din arbejdsgiver enten udbetale ferietillægget samtidigt med, at du afholder ferien eller to gange årligt - første gang i 2021.

  • Første del ( 8 måneder) udbetales med maj-lønnen og vedrører optjeningsperioden september til maj.
  • Anden del ( 4 måneder) udbetales med august-lønnen og vedrører optjeningsperioden juni til august.

Fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 kan du holde fem ugers ferie og den sjette ferieuge/de fem særlige feriefridage.

Fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 kan du alene holde 16,64 dages ferie. De 16,64 dage er optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019. Hertil kommer den sjette ferieuge/de fem særlige feriefridage og eventuelt overført ferie.

Fra 1. september 2020 gælder alene de nye regler. Du optjener herefter 2,08 dages ferie med løn per måned, som du kan holde med det samme.

Dine indefrosne feriepenge bliver sat ind i en særlig fond kaldet ’Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler’ (Fonden). Du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, hvis du:

  • går på folkepension (automatisk udbetaling)
  • får tildelt førtidspension eller fleksydelse (udbetales efter ansøgning)
  • går på efterløn (udbetales efter ansøgning)
  • har varigt ophold i udlandet (udbetales efter ansøgning)
  • får udbetalt alderspension (udbetales efter ansøgning)

Hvis du dør, inden du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de udbetalt til dine efterladte.

Feriepengene skal desuden sikres mod for eksempel arbejdsgivers konkurs frem til udbetalingen.

I forbindelse med overgangsordningen, skal du i første omgang ikke selv gøre noget. Først i december 2020 skal din arbejdsgiver indberette dine tilgodehavende feriepenge til Fond for tilgodehavende Feriemidler, og så får du besked. Til den tid kan du gøre indsigelse, hvis du ikke mener, at opgørelsen er korrekt.

Læs mere om de gældende ferieregler