Vær opmærksom på, at der er to skemaer – et for de regler, der gælder for forældre til børn født den 1. august 2022 eller tidligere, og et andet for de barselsregler, som gælder for forældre til børn født fra den 2. august 2022.

Regler gældende fra den 2. august 2022 

Eksemplet er lavet for en familie, hvor begge forældre er lønmodtagere. Der gælder andre regler for soloforældre, selvstændige, studerende og ledige.

Læs mere på siden: Barselsregler, hvis dit barn er født den 2. august 2022 eller senere

 

 Før fødslen

De første 10 uger efter fødslen

Inden for barnets første år

Mor

4, 6 eller 8 ugers graviditetsorlov med løn*

2 ugers barselsorlov, som du har pligt til at holde.

Efter de første to øremærkede uger følger 8 ugers orlov , som skal afholdes inden for de første 10 uger efter fødslen og kan overdrages til den anden forælder.

9 øremærkede uger og 5 uger, som kan overdrages til barnets anden forælder

Du har mulighed for at overtage 13 barselsuger fra barnets anden forælder.

Far og medmor 

 

2 øremærkede uger, som skal afholdes i forbindelse med fødslen eller inden for de første 10 uger

Du kan i denne periode overtage 8 ugers barsel fra barnets mor.

9 øremærkede uger, som skal være afholdt i løbet af barnets første leveår og 13 uger, som ikke er øremærket. Disse kan overdrages til barnets mor.

Du har desuden mulighed for at overtage yderligere 5 barselsuger fra barnets mor.

* Afhænger af din overenskomst. Ansatte på statens barselsaftale kan gå fra 6 uger før forventet fødsel, mens det for kommunalt ansatte er 8 uger før.

Regler til og med den 1. august 2022 

Læs mere på siden: Barselsregler for forældre til børn født FØR den 2. august 2022

 

 Før fødslen

Uge 1-14 efter fødslen
(14 uger)

Uge 15-46 efter fødslen (32 uger)

Mor

4, 6 eller 8 ugers graviditetsorlov med løn*

14 ugers barselsorlov med løn

 

Far og medmor 

 

2 ugers fædreorlov med løn

 

Uger, som kan deles mellem jer

 

 

19 ugers forældreorlov med løn **

Lønretten deles sådan:
- 6 uger til mor
- 7 uger til far eller medmor
- 6 uger til deling

13 ugers forældreorlov på barselsdagpenge

* Afhænger af din overenskomst. Ansatte på statens barselsaftale kan gå fra 6 uger før forventet fødsel, mens det for kommunalt ansatte er 8 uger før.

** Retten til løn forudsætter, at din arbejdsgiver får refusion af dine barselsdagpenge.