For at få ret til omsorgsdage, er det en betingelse, at barnet har ”ophold” hos dig, det vil sige at barnet bor hos dig eller at du ofte er sammen med barnet. Omsorgsdage er dage med fuld løn, som du får for at drage omsorg for dit barn.

Begge forældre har ret til to lønnede omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Reglerne gælder altså for hvert enkelt barn i tilfælde af, at du har flere børn. I alt op til 16 dage i barnets otte første leveår.

Retten til omsorgsdage er alene knyttet til barnets alder. Du kan derfor også holde omsorgsdage, selv om du ikke i dit nuværende job har født eller adopteret barnet.

Ingen opsparing

Du kan ikke opspare omsorgsdage, og de går som udgangspunkt tabt ved kalenderårets udløb. Det gælder, selv om dagene ikke er blevet brugt på grund af for eksempel lang tids sygdom.

Reglen har dog to undtagelser:
  • Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan du overføre til det følgende kalenderår.
  • Omsorgsdage bliver overført til det følgende år, hvis de ikke er blevet holdt på grund af børnepasnings-, adoptions- eller barselsorlov i et helt kalenderår.  
I tvivl, om du er ansat i stat, kommunalt eller privat?

Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår på året du holder dine omsorgsdage. Du kan ikke holde omsorgsdage før fødslen.

Når du ved, hvornår du vil holde dem, skal du så tidligt som muligt give din leder besked. Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov til at holde dem på det tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere. Omsorgsdage kan holdes i hele eller halve dage eller i timer.

Bliver du syg inden en planlagt omsorgsdag, skal du holde omsorgsdagen på et senere tidspunkt. Hvis du bliver syg, mens du holder omsorgsdag(e), får du ikke nye omsorgsdage som erstatning. 

Hvis du bliver ansat et nyt sted, hvor du er omfattet af en anden aftale om omsorgsdage, bortfalder ikke-afviklede omsorgsdage. Hvis du, inden året løber ud, igen bliver ansat på et område, hvor den tidligere aftale gælder, så ”genopstår” de ikke-afviklede omsorgsdage.