For at få ret til omsorgsdage, er det en betingelse, at barnet har ”ophold” hos dig, dvs. barnet har bopæl eller regelmæssigt samkvem. Omsorgsdage er dage med fuld løn, som du får med henblik på at drage omsorg for dit barn.

Begge forældre har ret til to lønnede omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Reglerne gælder altså for hvert enkelt barn i tilfælde af, at du har flere børn. I alt op til 16 dage i barnets otte første leveår.

Retten til omsorgsdage er alene knyttet til barnets alder. Du kan derfor også holde omsorgsdage, selv om du ikke har født eller adopteret barnet i dit nuværende job.

Ingen opsparing

Omsorgsdage kan ikke opspares og går som udgangspunkt tabt ved kalenderårets udløb. Det gælder, selv om dagene ikke er blevet brugt på grund af fx tjenestefrihed eller lang tids sygdom.

Reglen har dog to undtagelser:
  • Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan overføres til det følgende kalenderår.
  • Omsorgsdage overføres til det følgende år, hvis de ikke er blevet holdt på grund af børnepasnings-, adoptions- eller barselsorlov i et helt kalenderår.  
Hvad gælder for mig?

Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af året du holder dine omsorgsdage. Omsorgsdage kan ikke holdes før fødslen.

Når du ved, hvornår du vil holde dem, skal du så tidligt som muligt give din leder besked. Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde dem på det tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere. Omsorgsdage kan holdes i hele eller halve dage eller i timer.

Bliver du syg inden en planlagt omsorgsdag, skal du holde omsorgsdagen på et senere tidspunkt. Hvis du bliver syg, mens du holder omsorgsdag(e), får du ikke nye omsorgsdage som erstatning. 

Hvis du som ansat overgår til en ansættelse hos en arbejdsgiver, hvor du er omfattet af en anden aftale om omsorgsdage, bortfalder ikke-afviklede omsorgsdage. Ansættes du inden kalenderårets udløb igen inden for aftalens område, så ”genopstår” de ikke-afviklede omsorgsdage.