Børn og barsel

Har du børn eller venter du barn, er der forskellige regler og rettigheder for at sammensætte din barselsorlov, passe syge børn og holde omsorgsdage.

Som udgangspunkt har alle ret til at holde barsel. Men om du kan få løn under barsel, og hvornår du har ret til at gå på orlov, afhænger af, hvor du er ansat.

Hvis du har børn og er omfattet af den statslige, kommunale eller en FOAS-overenskomst, har du to omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, barnet fylder syv år.

Bliver dit barn sygt, har du mulighed for at holde fri.