Varer pausen mere end en halv time, skal I lokalt afklare, om du står til rådighed i pausen.
På mange skoler bruges pauserne bl.a.  til, at lærere koordinerer med hinanden, at ledelsen drøfter forhold med læreren, eller at elever kontakter læreren. Er det situationen, står du til rådighed og skal godskrives for den såkaldte pausetid.
Hvis din daglige arbejdstid overstiger seks timer, har du ret til en pause af et sådant omfang og med en sådan placering inden for arbejdsdagen, at formålet med pausen tilgodeses. Pausen medregnes i din arbejdstid, hvis førnævnte betingelser er opfyldt.

Hvad gælder for mig?

For ansatte i oplysningsforbund, daghøjskoler og private sprogcentre

Er du ansat på en FOAS-overenskomst, følger pausetiden primært antallet af undervisningstimer. Hvis du underviser, skal der afsættes 10 minutters pausetid pr. lektion af 45 minutter (på FOAS’ Almene overenskomst er de indeholdt i forberedelsesfaktoren). Lederen kan planlægge pausetiden og fx anvende en del af den til en spisepause. I pauserne skal du stå til rådighed for kursister, kolleger og ledelse, men kun for korte og ikke-planlagte drøftelser. Der kan ikke pålægges egentlige arbejdsopgaver i pausetiden.

Hvis du ikke underviser, har du ret til at holde småpauser til personlige fornødenheder som en del af dit arbejde. Du har også krav på at holde en frokostpause, men du har kun ret til løn i den pause, hvis lederen kræver, at du står til rådighed. Lederen kan ikke pålægge dig en ulønnet pause.