Som udgangspunkt skal du udføre det meste af dit arbejde på din arbejdsplads og på tidspunkter, som din leder beslutter. Dog kan der på den enkelte arbejdsplads være mulighed for at arbejde fleksibelt og andre steder end på din arbejdsplads.

Vær opmærksom på, at der for  kommunalt ansatte gælder ny aftale per 1. august 2021.

Hvad gælder for mig?

Særligt for ansatte på FOAS' overenskomster

Er du ansat på en af FOAS' overenskomster, har du en forberedelsestid, som du delvist selv råder over. Derfor er der under alle omstændigheder en del af tiden, hvor du kan arbejde hjemme og flekstid er meget sjældent relevant.

En flekstidsordning indebærer, at du delvist selv kan bestemme, hvornår du vil komme på arbejdspladsen og gå hjem igen. Det betyder, at du kan vælge, om du vil forberede dig, før undervisning, møder mv. begynder, eller hvor længe du bliver efter undervisning, møder mv. er slut.

Det er op til den enkelte arbejdsplads, om flekstid er en mulighed eller ej. Hvis du gerne vil vide, om du kan få en flekstidsordning, skal du kontakte din tillidsrepræsentant.

I en flekstidsordning vil der være fastlagt tidsrum, hvor du skal være på arbejdspladsen (fix-tid), og tidsrum, hvor du kan vælge at være på arbejdspladsen (flekstid). Herudover kan flekstidsordninger se forskellige ud.

Uddannelsesforbundet anbefaler, at du holder øje med din flekstid. Du bør fx.sikre dig, at din flekstid indgår i opgørelsen af din arbejdstid.

Læs mere

Tidsregistrering

Hvis det ikke er et krav på din arbejdsplads, at du udfører alt dit arbejde på arbejdspladsen (fuld tilstedeværelse), har du mulighed for at arbejde hjemme.

Det er op til den enkelte arbejdsplads at beslutte, om hjemmearbejde er en mulighed eller ej. Hvis du gerne vil vide, om du kan arbejde hjemme, skal du kontakte din tillidsrepræsentant.

Selv om der er en ordning med hjemmearbejde på din arbejdsplads, kan du ikke mod din vilje blive pålagt at udføre arbejde hjemmefra. Du har ret til at lægge al din arbejdstid på arbejdspladsen.

Uddannelsesforbundet anbefaler, at du holder øje med omfanget af dit hjemmearbejde. Du bør fx. sikre dig, at dit hjemmearbejde indgår i opgørelsen af din arbejdstid.

Læs mere

Tidsregistrering

Hvis du vil vide mere

Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du vil vide mere om lokale aftaler.