I hovedparten af de private overenskomster er arbejdstiden 1924 timer per år inklusiv ferie og helligdage, som falder på hverdage. Arbejdstiden opgøres med henblik på eventuel overtid en gang årligt.

Lærerne har krav på en opgørelse senest ved periodens udløb. Normperioden kan være et skoleår eller et kalenderår.

Overenskomsterne er forskellige hvad angår tilstedeværelse, flekstid og hjemmearbejde.

Find de nærmere regler i din overenskomst her

Rammerne for forberedelse er forskellige i overenskomsterne, men for alle aftaler gælder, at der forudsættes tid til forberedelse.

Find de nærmere regler i din overenskomst her

Har en lærer overarbejde når arbejdstiden opgøres ved normperiodens udløb afvikles det med 50 procent afspadsering eller udbetaling.

Afspadsering afvikles i den efterfølgende normperiode.

I overenskomsterne er niveauet for ulempetillæg typisk i tidsrummet 17.00 til 06.00 og weekender.

I nogle overenskomster kan ulempetillæg være et tidstillæg, der regnes med i arbejdstiden.

Find de nærmere regler i din overenskomst her

I de fleste af overenskomsterne er der mulighed for at indgå lokale aftaler mellem tillidsrepræsentant og ledelse på arbejdspladsen.

En lokalaftale kan fravige eller supplere den centrale arbejdstidsaftale.