Hvis du den 31. juli 2013 ikke var fyldt 50 år, har du ikke ret til aldersreduktion.

Hvis du den 31. juli 2013 var fyldt 50 år, men ikke 57 år, har du ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. Du vil optjene pension, som hvis du var på fuld tid.

Hvis du den 31. juli 2013 var fyldt 57 år, kan du anmode om at blive tillagt 175 timer årligt fra den normperiode, hvori du fylder 60 år. Anmodning skal fremsættes inden udgangen af en normperiode, hvis den skal have virkning fra begyndelsen af den følgende normperiode.

Hvis du er deltidsansat, har du ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse.

Hvis du er på aldersreduktion, bør du kun undtagelsesvist have overtid. Eventuel overtid skal afspadseres i forholdet 1:1. Du kan ikke få udbetalt din overtid, hvis du er på aldersreduktion.

Som kompensation for udfasningen af aldersreduktionen ydes der til alle lærere på EUD et særligt tillæg på 3.000 kr. i årligt grundbeløb (31.3.2012-niveau). Tillægget er pensionsgivende.

Hvis du den 31. juli 2013 ikke var fyldt 50 år, har du ikke ret til aldersreduktion.

Hvis du den 31. juli 2013 var fyldt 50 år, men ikke 57 år, har du ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. Du vil optjene pension, som hvis du var på fuld tid. Hvis du er deltidsansat, har du ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse.

Hvis du den 31. juli 2013 var fyldt 57 år, skal der medregnes yderligere 21 minutter i din arbejdstidsopgørelse pr. times undervisning fra den normperiode, hvori du fylder 60 år. Du disponerer selv over tiden.

Hvis du er på aldersreduktion, bør du kun undtagelsesvist have overtid. Eventuel overtid skal afspadseres i forholdet 1:1. Du kan ikke få udbetalt din overtid, hvis du er på aldersreduktion.

Som kompensation for udfasningen af aldersreduktionen ydes der til alle lærere på VUC et særligt tillæg på 3.000 kr. i årligt grundbeløb (31.3.2012-niveau).Tillægget er pensionsgivende.

Er du virksomhedsoverdraget fra en erhvervsskole eller VUC med en ret til aldersreduktion bevarer du denne ret ved overgangen til FGU.  

Arbejdstidsaftalen som træder i kraft 1. august 2021 giver ret til 175 timers reduktion i arbejdstiden. Arbejdsgiver indbetaler fuld pension, og den udbetalte løn reduceres.

Se mere i  gennemgangen af arbejdstidsaftalen for kommunalt ansatte.