Hvad gælder for mig?

Hvis du arbejder i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, på søgne-/helligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14, får du et tillæg på 25 pct. af nettotimelønnen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ulempegodtgørelsen først udbetales ved normperiodens udgang, hvis ikke andet aftales. Det betyder, at ulempegodtgørelser som udgangspunkt kun udbetales én gang årligt.

Weekendtillæg

Hvis du arbejder i weekender eller på søgnehelligdage, bliver du godtgjort med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller timeløn med et tillæg på 50 pct.
Udover tillægget på 50 pct. får du også ulempetillægget på 25 pct.

Arbejdstiden indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen, hvis du får de 50 pct. udbetalt. Hvis du i stedet afspadserer weekendarbejdet, indgår afspadseringstiden i årsopgørelsen.

Arbejdsgiveren udbetaler et fast ulempetillæg hver måned på ca. 273 kr. Beløbet dækker de situationer, hvor du lejlighedsvis arbejder på skæve tidspunkter på hverdage eller i weekenden. Derfor er der ikke krav på yderligere tillæg.

Weekendtillæg

Hvis du arbejder i weekender eller på søgnehelligdage, bliver du godtgjort med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller timeløn med et tillæg på 50 pct.

Arbejdstiden indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen, hvis du får de 50 pct. udbetalt. Hvis du i stedet afspadserer weekendarbejdet, indgår afspadseringstiden i årsopgørelsen.

Hvis du arbejder i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, på søgne-/helligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14, får du et tillæg på 25 pct. af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog mindst 25 kr. (grundbeløb 1. oktober 1997).

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ulempegodtgørelsen først udbetales ved normperiodens udgang, hvis ikke andet aftales. Det betyder, at ulempegodtgørelser som udgangspunkt kun udbetales én gang årligt.

Weekendtillæg

Hvis du arbejder i weekender eller på søgnehelligdage, bliver du godtgjort med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller timeløn med et tillæg på 50 pct.

Udover tillægget på 50 pct. får du også ulempetillægget på 25 pct.

Arbejdstiden indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen, hvis du får de 50 pct. udbetalt. Hvis du i stedet afspadserer weekendarbejdet, indgår afspadseringstiden i årsopgørelsen.

Vær opmærksom på, at der for  kommunalt ansatte gælder ny aftale per 1. august 2021

Hvis du arbejder i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, på helligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14 skal du have et tillæg svarende til 25 pct. af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg.

Ulempetillæg udbetales med den førstkommende løn, medmindre du og din leder aftaler, at du afspadserer tiden med +25 pct.

Weekendarbejde – yderligere kompensation

Hvis du arbejder i weekender eller på helligdage, bliver du godtgjort med afspadsering plus 50 pct. eller med din timeløn plus 50 pct.

Arbejdstiden indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen, hvis du får de 50 pct. udbetalt. Hvis du i stedet afspadserer weekendarbejdet, indgår afspadseringstiden i årsopgørelsen. 

Månedslønnede ungdomsskolelærere får et fast årligt tillæg på 1.002,50 kr. (31.3.2000-niveau) for arbejde om aftenen, i weekender og på helligdage. Tillægget svarer pt. til ca. 122 kr. pr. måned og træder i stedet for de arbejdstidsbestemte tillæg i aftale om arbejdstid for lærere i kommunerne (A20).

Hvis du arbejder i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06, samt i tidsrummet fra kl. 06 til kl. 17 på søndage og helligdage, skal du have et tillæg på 20,08 kr. pr. time (31.3. 2000-niveau).

Arbejder du på

  • lørdage i tidsrummet fra kl. 11 til kl. 24
  • søndage eller helligdage i tidsrummet fra kl. 00 til kl. 24, eller
  • mandage i tidsrummet kl. 00 til 04

 …skal du have et tillæg på 23,84 kr. pr. time. (31.3. 2000-niveau).

Hvis du arbejder efter kl. 12.00 på grundlovsdag, skal du have et af ovenstående tillæg.

Godtgørelsen ydes for hver påbegyndte halve time.

Hvis du arbejder i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender og på helligdage, skal du have et tillæg. Tillægget gives for den tid, ledelsen har bedt dig om at være på arbejde i tidsrummet, uanset om du underviser, holder pause eller andet. Tillægget er på 48 kr. (31.3.2012-niveau) pr. time og udbetales månedligt bagud.

Hvis du arbejder i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender og på helligdage, skal du have en kompensation. Kompensationen gives for den tid, ledelsen har bedt dig om at være på arbejde i tidsrummet, uanset om du underviser, holder pause eller andet.

Du kan få kompensationen på to måder

  1. Et tillæg på 48 kr. (31.3.2012-niveau) pr. time. Tillægget udbetales månedligt bagud.
  2. 25 pct. i tidskompensation. For hver fire timer du arbejder i tidsrummet, bliver der altså skrevet en ekstra time på din arbejdstidsopgørelse.

En gang om året skal du tilkendegive over for ledelsen, om du ønsker tillæg eller tidskompensation. Hvis du ikke tilkendegiver noget, udbetales tillægget.