Arbejdstid

Hvordan dit arbejde skal tilrettelægges, og hvordan din arbejdstid bliver opgjort, er reguleret af arbejdstidsregler.

Hvis du arbejder på skæve tidspunkter, kan du have ret til kompensation. Det varierer fra område til område, hvad du er berettiget til.

Aldersreduktion gælder kun for ansatte på EUD og VUC og er ved at blive faset ud.

Flekstid handler om, hvor fleksibelt du kan komme og gå på din arbejdsplads. Hjemmearbejde handler om i hvilket omfang, du selv bestemmer, hvor du arbejder.

Ledelsen beslutter som udgangspunkt, hvilke opgaver du skal løse i din arbejdstid.

Opgaveoversigten skal give dig overblik over dine forventede opgaver, så du kan planlægge dine arbejdsopgaver og din arbejdstid bedst muligt.

Det er overarbejde, når den præsterede arbejdstid for den fuldtidsansatte har oversteget arbejdstiden for normperioden.

Dine pauser skal medregnes i arbejdstidsopgørelsen, hvis de varer mindre end en halv time, og du står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.

Det er som udgangspunkt din arbejdsgiver, der tilrettelægger dine rejser i arbejdstiden.

Uddannelsesforbundet anbefaler, at du registrerer din arbejdstid. Tidsregistreringen kan være et godt redskab.