Arbejdstid

Hvordan dit arbejde skal tilrettelægges, og hvordan din arbejdstid bliver opgjort, er reguleret af arbejdstidsregler.

1. august 2021 trådte en ny aftale om arbejdstid for lærere, der er ansat i kommuner, i kraft. Aftalen erstatter lov 409.

Den 4. januar 2021 blev der indgået en aftale om arbejdstid for lærere, der er ansat i staten. Aftalen er stemt hjem og er en del af OK21. Aftalen træder i kraft i løbet af efteråret 2021 med virkning fra 2022 afhængigt af skolernes normperioder.

Privatansatte lærere er omfattet af forskellige arbejdstidsregler. Reglerne fremgår af de enkelte private overenskomster. Her er hovedtrækkene i aftalerne beskrevet.