Hver enkelt medarbejder skal kunne udføre sit arbejde under forhold, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, sådan at medarbejderen ikke kommer til skade eller på anden måde lider overlast på kort eller lang sigt i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

Hvis du oplever et dårligt psykisk eller fysisk arbejdsmiljø, skal du henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant eller Uddannelsesforbundets sekretariat.

Sikkerhed i undervisningslokaler

Undervisningen i nogle fag foregår i lokaler, hvor der stilles der særlige krav til sikkerheden. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administrations (BFA) hæfte beskriver både arbejdsmiljølovgivningens krav og normer samt anbefalinger fra arbejdsgivere og faglige organisationer inden for uddannelsesområdet. Hvis du underviser i lokaler med særlige krav til sikkerhed i grundskolen og på det almene gymnasium, kan hæftet være en god guide.Sikkerhedsguide

Teams og trivsel

Samarbejdet blandt medarbejdere organiseres ofte i teams. Teamsamarbejdet kan have afgørende betydning for miljøet på arbejdspladsen. BFA’s hæfte beskriver problemer og potentialer ifm. teamsamarbejdet. Hæftet præsenterer bl.a. strukturer til godt og effektivt samarbejde - en god inspirationskilde til dig, som er en del af et team.Teamsamarbejde

Hvis du vil vide mere

Arbejdsmiljøloven