Hver enkelt medarbejder skal kunne udføre sit arbejde under forhold, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, sådan at medarbejderen ikke kommer til skade eller på anden måde lider overlast på kort eller lang sigt i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

Hvis du oplever et dårligt psykisk eller fysisk arbejdsmiljø, skal du henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant eller Uddannelsesforbundets sekretariat.

Sikkerhed og kriseberedskab – råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner

Vejledningen ”Sikkerhed og Kriseberedskab” har til formål at skabe overblik over viden og anbefalinger om forebyggelse og håndtering af alvorlige hændelser i en skolekontekst.

Vejledningen kan bruges i danske skoler og uddannelsesinstitutioners lovpligtige arbejde med at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt undervisningsmiljø.
Sikkerhed og kriseberedskab. 

Teams og trivsel

Samarbejdet blandt medarbejdere organiseres ofte i teams. Teamsamarbejdet kan have afgørende betydning for miljøet på arbejdspladsen. BFA’s hæfte beskriver problemer og potentialer ifm. teamsamarbejdet. Hæftet præsenterer bl.a. strukturer til godt og effektivt samarbejde - en god inspirationskilde til dig, som er en del af et team.Teamsamarbejde

Hvis du vil vide mere

Arbejdsmiljøloven