Efter flere års forgæves forhandlinger er det ikke lykkedes for lærerorganisationerne at få en overenskomst med Sputnik om underviserarbejdet på skolerne.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Uddannelsesforbundet - har derfor indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at medlemmer af Uddannelsesforbundet fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser

  • Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse),
  • Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse),
  • Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)
  • Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
  • Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse),
  • Sputnik Transitten (10. klasse),
  • Sputnik Jydeholmen (0.-6.klasse),
  • Sputnik Vibevej (7.-9. klasse).
  • Sputnik STU Svanevej 14-16 København
  • Sputnik STU Sondre Jernbanevej 13 Hillerød


Brud på blokaden

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Uddannelsesforbundet, ligesom man kan miste retten til senere at blive medlem af forbundet.

Hvem er Sputnik?

Skolen Sputnik tilbyder skoledagbehandling for børn på alle klassetrin med autismespektrumforstyrrelser og psykisk sårbarhed. Sputnik STU tilbyder en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med autisme og/eller psykisk sårbarhed.
Uddannelsesforbundet har taget aktivt del i arbejdet med at få overenskomst med Sputnik, da forbundet dækker STU, særligt tilrettelagt undervisning for unge.

Læs mere

Blokadevarsel