Arbejdsliv

Her finder du informationer om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for dig.

Du kan også altid spørge din tillidsrepræsentant - forbundets repræsentant på arbejdspladsen - hvis du har spørgsmål til dine vilkår.

De fleste ansættes som månedslønnede i faste stillinger på fuld tid. Nogle bliver dog ansat på deltid, i tidsbegrænsede stillinger.

Arbejdsmiljø er fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, som mennesker bliver udsat for i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

Arbejdsskader deles op i erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Læs mere om, hvad der er hvad, og hvordan du anmelder en skade.

Har du børn eller venter du barn, er der forskellige regler og rettigheder for at sammensætte din barselsorlov, passe syge børn og holde omsorgsdage.

Situationen omkring coronavirus udvikler sig hele tiden, og vi vil løbende opdatere siden her med nyt, der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv.

Du har ret til at holde ferie hvert år, og som lønmodtager optjener du ret til feriepenge eller løn.

Kan du ikke længere passe dit arbejde 100 procent - for eksempel fordi du er blevet syg - har du mulighed for at få et job, hvor der bliver taget hensyn til din situation.

Din løn består typisk af flere dele. Du kan lave et tjek af din løn med Uddannelsesforbundets lønberegner, og du kan finde løntabeller over grundløn.

Hvis du bliver opsagt fra din stilling eller hvis du selv siger op, er der en række procedurer, som skal overholdes.

Overenskomster på statens område
Overenskomster på det kommunale område
Overenskomster på det private område

Din overenskomst er den aftale som fastlægger dine løn- og ansættelsesforhold, altså bestemmelser om fx løn, arbejdstid, barsel, ferie og pension.

Se overenskomstresultatet for en række private ansatte.

Alle, der er ansat på månedsløn på en af Uddannelsesforbundets overenskomster, har en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Uddannelsesforbundet og GL tilbyder, at samtlige institutioner med erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og VUC billigt kan få afdækket skolens professionelle kapital og fysiske arbejdsmiljø.

Når du er over 60 år, har du mulighed for at få en seniorordning, hvis du er ansat i en kommune eller i staten.

Du har lov til at være fraværende fra dit arbejde, når du er syg, men der er både rettigheder og pligter, som du skal være opmærksom på.

Ledelsen kan indkalde dig til en tjenstlig samtale, hvis den ønsker, at du skal ændre på din adfærd.