Arbejdsliv

Her finder du informationer om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for dig.

Du kan også altid spørge din tillidsrepræsentant - forbundets repræsentant på arbejdspladsen - hvis du har spørgsmål til dine vilkår.

De fleste ansættes som månedslønnede i faste stillinger på fuld tid. Nogle bliver dog ansat på deltid, i tidsbegrænsede stillinger.

Arbejdsmiljø er fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, som mennesker bliver udsat for i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

Arbejdsskader deles op i erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Læs mere om, hvad der er hvad, og hvordan du anmelder en skade.

Hvordan dit arbejde skal tilrettelægges, og hvordan din arbejdstid bliver opgjort, er reguleret af arbejdstidsregler.

Har du børn eller venter du barn, er der forskellige regler og rettigheder for at sammensætte din barselsorlov, passe syge børn og holde omsorgsdage.

Du har ret til at holde ferie hvert år - enten med løn eller feriepenge. Få overblik over reglerne for ferie på siden her.

Kan du ikke længere passe dit arbejde fuldt ud - for eksempel fordi du er blevet syg - har du mulighed for at få et job, hvor der bliver taget hensyn til din situation.

Efteruddannelse er din mulighed for at vedligeholde og opdatere de evner, du allerede har, eller tilegne dig helt nye.

Din løn består typisk af flere dele. Du kan lave et tjek af din løn med Uddannelsesforbundets lønberegner, og du kan finde løntabeller over grundløn.

Her på siden har vi samlet genveje til de sider, der beskriver både igangværende, kommende og afsluttede forhandlinger af overenskomster på det kommunale, statslige og private område

Hvis du bliver opsagt fra din stilling eller hvis du selv siger op, er der en række procedurer, som skal overholdes.

Din overenskomst er den aftale, som fastlægger dine løn- og ansættelsesforhold. Det vil sige bestemmelser om for eksempel løn, arbejdstid, barsel, ferie og pension.

Alle, der er ansat på månedsløn på en af Uddannelsesforbundets overenskomster, har en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Uddannelsesforbundet og GL tilbyder, at samtlige institutioner med erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og VUC billigt kan få afdækket skolens professionelle kapital og fysiske arbejdsmiljø.

Når du er over 60 år, har du mulighed for at få en seniorordning, hvis du er ansat i en kommune eller i staten.

Du har lov til at være fraværende fra dit arbejde, når du er syg, men der er både rettigheder og pligter, som du skal være opmærksom på.

Ledelsen kan indkalde dig til en tjenstlig samtale, hvis den ønsker, at du skal ændre på din adfærd.