Foreningsområdet

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til valgmøder med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer fra foreningsområdet

Valgmøderne afholdes søndag den 22. november 2020 umiddelbart efter kongressens afslutning. 

Det tilstræbes, at kongressen slutter om søndagen kl. 15.30, men da det faktiske sluttidspunkt for kongressen både kan være før og efter kl. 15.30, kan der ikke fastsættes et præcist starttidspunkt for valgmøderne. 

Valgmøderne afholdes samme sted som kongressen på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 Kbh. V.

Der afholdes 5 valgmøder – ét valgmøde for hver af følgende 5 offentlige regioner:

 • Hovedstaden
 • Sjælland
 • Syddanmark
 • Midtjylland
 • Nordjylland

På de 5 valgmøder deltager foreningsformændene fra den pågældende region og vælger af deres midte ét medlem af hovedbestyrelsen. Foreningsformændene for de landsdækkende foreninger deltager på valgmødet i den region, hvor de er henført til efter hovedbestyrelsens beslutning.

 Dagsorden for hvert af de 5 valgmøder
 1. Valg af dirigent
 2. Fastlæggelse af forretningsorden for dels valgmødets afvikling og dels kontakten i valgperioden mellem det valgte hovedbestyrelsesmedlem og regionens foreningsformænd
 3. Valg af ét medlem af hovedbestyrelsen

Søndag den 8. november er seneste frist for opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen. Forslag til kandidater indsendes til forbundets sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk.

BEMÆRK. Selvom der kun er opstillet én kandidat til hovedbestyrelsen på valgmødet skal valgmødet stadigvæk afholdes, da der også skal træffes beslutning om den del af forretningsordenen, der regulerer kontakten i valgperioden mellem det valgte hovedbestyrelsesmedlem og regionens foreningsformænd.

Der henvises til Uddannelses­forbundets vedtægter pkt. 18.2.2 og 18.2.3.

 

Sektionsområdet

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til valgmøde med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer fra sektionsområdet.

Valgmødet afholdes søndag den 22. november 2020 umiddelbart efter kongressens afslutning. 

Det tilstræbes, at kongressen slutter om søndagen kl. 15.30, men da det faktiske sluttidspunkt for kongressen både kan være før og efter kl. 15.30, kan der ikke fastsættes et præcist starttidspunkt for valgmøderne

Valgmødet afholdes samme sted som kongressen på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 Kbh. V.

På valgmødet deltager sektionsformændene og vælger af deres midte 5 medlemmer af hovedbestyrelsen.

Dagsorden for valgmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Fastlæggelse af forretningsorden for dels valgmødets afvikling og dels kontakten i valgperioden mellem de valgte hovedbestyrelsesmedlemmer og sektionsformændene
 3. Valg af 5 medlemmer af hovedbestyrelsen

Søndag den 8. november er seneste frist for opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen. Forslag til kandidater indsendes til forbundets sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk.

Der henvises til Uddannelses­forbundets vedtægter pkt. 18.2.1 og 18.2.3.

HB-kandidaterne præsenteres her på siden

 • Der gøres opmærksom på præsentationsteksterne i TR-posten den 10. november.
 • Kandidaterne skriver en tekst på max. 3.000 tegn inklusiv mellemrum og sender et rektangulært foto, som bruges med præsentationen.
 • Materialet skal være modtaget hos Marianne Jørgensen, maj@uddannelsesforbundet.dk senest den 8. november – dette er også fristen for opstilling til hovedbestyrelsen. Kandidaternes materiale offentliggøres snarest derefter og samtidig.

 

Forbundets kernefortælling: Stå stærkt som underviser og vejleder

Uddannelsesforbundet er fagforbund for 10.000 undervisere og vejledere, der løfter unge og voksne videre i livet og på arbejdsmarkedet.

I Uddannelsesforbundet er du en del af et fællesskab – både på din arbejdsplads og på landsplan. På forbundets kurser og konferencer kan du få styrket din professionelle identitet, og i sekretariatet kan du få hjælp af medarbejdere, der er specialiserede i netop din situation og dit ansættelsesområde.

Uddannelsesforbundet sikrer dine arbejdsforhold og din løn gennem aftaler og overenskomster. Din tillidsrepræsentant forhandler med ledelsen på din skole, mens forbundets repræsentanter forhandler med de centrale arbejdsgivere. Samtidig arbejder Uddannelsesforbundet aktivt for at påvirke politiske beslutninger på Christiansborg og i kommunerne. Målet er de bedst mulige rammer og vilkår for dit arbejdsliv.