Som medlem af Uddannelsesforbundet bliver du automatisk medlem af en gruppe. Enten lærergruppen eller seniorgruppen. Medlemmer af lærergruppen tilhører enten en sektion eller en forening alt efter ansættelsessted.
Derudover har Uddannelsesforbundet nogle tværgående faglige sammenslutninger. Det er frivilligt, om medlemmerne ønsker at være med i en faglig sammenslutning eller ej.

Lærergruppen består af lærere og andre, som ikke er ledere. Lærergruppens medlemmer er fordelt på foreningerne og sektionerne. Lærergruppens kongresdelegerede vælger 10 hovedbestyrelsesmedlemmer på kongressen.

Der er i alt 48 foreninger fordelt på 45 arbejdspladsbaserede foreninger og tre landsdækkende foreninger. Foreningerne omfatter medlemmerne på erhvervsskoler, AMU, TAMU, landbrugsskoler, maritime uddannelser, designskoler, forsvarets civile faglærere, erhvervsakademier, skoler for klinikassistenter og tandplejere samt en lille gruppe HHX-lærere på det merkantile område. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, og mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse. Foreningen vælger delegerede til kongressen på en generalforsamling/valgmøde, og foreningsformanden er medlem af repræsentantskabet.

LÆS MERE

Der er i alt seks landsdækkende sektioner. Hver sektion dækker et område med fælles løn- og ansættelsesvilkår. De seks sektioner er:

Sektionens højeste myndighed er generalforsamlingen, og mellem generalforsamlingerne ledes sektionen af en bestyrelse. Sektionsgeneralforsamlingen vælger både delegerede til kongressen og syv medlemmer til repræsentantskabet.

Omfatter efterlønsmodtagere og pensionister, der har forladt arbejdsmarkedet. Seniorgruppens højeste myndighed er generalforsamlingen, og mellem generalforsamlingerne ledes Seniorgruppen af en bestyrelse. Seniorgruppens bestyrelse deltager på kongresser og repræsentantskabsmøder med tale-, men ikke stemmeret. Seniorgruppens formand deltager på hovedbestyrelsesmøderne med tale-, men ikke stemmeret. Under Seniorgruppen er der fire seniorforeninger (DTL-seniorer, LVU-seniorer, LvA-seniorer og HL-seniorer), som hver især har egen generalforsamling og bestyrelse.

LÆS MERE

Medlemmerne kan desuden danne faglige sammenslutninger om pædagogiske og uddannelsespolitiske emner på tværs af foreninger og sektioner. Medlemskab af en faglig sammenslutning er frivillig. Sammenslutningens højeste myndighed er generalforsamlingen, og mellem generalforsamlingerne ledes sammenslutningen af en bestyrelse. En faglig sammenslutning indgår en samarbejdsaftale med forbundets hovedbestyrelse.

LÆS MERE