Struktur

Find oversigter over, hvordan forbundet og sekretariatet er bygget op, og hvordan medlemmerne er organiseret.

Organisationsdiagram for Uddannelsesforbundet.

Uddannelsesforbundets sekretariat består af fire enheder og en stabsfunktion. Lederne fra hver af enhederne udgør sekretariatsledelsen.

Alle medlemmer i Uddannelsesforbundet er medlem af en forening, en sektion eller en gruppe alt efter, hvor de er ansat.