Indkaldelse


Hovedbestyrelsen indkalder hermed til repræsentantskabsmøde onsdag den 23. september 2020.

 Mødet afholdes kl. 11.00 – 15.30 på Hotel H. C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.

 

Dagsorden

  

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Orientering fra hovedbestyrelsen
 4. Godkendelse af årsregnskab for 2019
 5. Orientering om budget
 6. Indkomne forslag og temadrøftelser
  6.1. Udtagelse af krav til OK 2021 – til beslutning
  6.2. Ny model for repræsentantskabsmøder og godkendelse af regnskab – til drøftelse
  6.3. Nedlæggelse af FUSR-fonden - til beslutning
 7. Eventuelt.

 

Tidsplan


Tidsplanen for forberedelsen af repræsentantskabsmødet ser således ud:

Forslag fra repræsentantskabets medlemmer, lærergruppens foreninger og sektioner samt seniorgruppen, som ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal indsendes til forbundets sekretariat senest 3 uger før mødets afholdelse, dvs. senest onsdag den 2. september 2020, på info@uddannelsesforbundet.dk.

De sager, der skal behandles under dagsordenens punkter, skal sendes til repræsentantska­bets medlemmer senest 2 uger før mødets afholdelse, dvs. senest onsdag den 9. september 2020. Den endelige dagsorden offentliggøres her på siden inden for den samme frist.

Der henvises til Uddannelses­forbundets vedtægter pkt. 16.


 

Uddannelsesforbundets kernefortælling: Stå stærkt som underviser og vejleder

Uddannelsesforbundet er fagforbund for 10.000 undervisere og vejledere, der løfter unge og voksne videre i livet og på arbejdsmarkedet.

I Uddannelsesforbundet er du en del af et fællesskab – både på din arbejdsplads og på landsplan. På forbundets kurser og konferencer kan du få styrket din professionelle identitet, og i sekretariatet kan du få hjælp af medarbejdere, der er specialiserede i netop din situation og dit ansættelsesområde.

Uddannelsesforbundet sikrer dine arbejdsforhold og din løn gennem aftaler og overenskomster. Din tillidsrepræsentant forhandler med ledelsen på din skole, mens forbundets repræsentanter forhandler med de centrale arbejdsgivere. Samtidig arbejder Uddannelsesforbundet aktivt for at påvirke politiske beslutninger på Christiansborg og i kommunerne. Målet er de bedst mulige rammer og vilkår for dit arbejdsliv..