Repræsentantskabsmødet blev holdt i Svendborg, og som en forsøgsordning blev det årlige 3-dages temakursus for tillidsrepræsentanter afholdt i forlængelse af repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabet består af ca. 120 medlemmer, der er fordelt på hovedbestyrelsens medlemmer, foreningsformændene samt syv generalforsamlingsvalgte medlemmer fra hver sektion og Uddannelseslederne. Seniorgruppens bestyrelse deltager med tale-, men ikke stemmeret.

Repræsentantskabet bliver orienteret af hovedbestyrelsen om forbundets virksomhed og det aktuelle budget, godkender regnskab, udtager overenskomstkrav og er et forum, hvor man diskuterer udvikling af forbundets politik mm.