Den seneste tid har vist, at der stadig er en uacceptabel adfærd i form af en sexistisk kultur på en del danske arbejdspladser, og sikkert også nogle steder på vores arbejdspladser. Derfor har mange af arbejdspladserne behov for en kulturændring, og det kan kun gå for langsomt.

Vi skal som kolleger møde hinanden med respekt, rummelighed og tolerance, og ledelsen skal også her gå forrest og vise vejen. Men vi har alle et ansvar.

For ja, ansvaret for et godt og sundt arbejdsmiljø er entydigt placeret hos arbejdsgiveren. Det er ledelsens pligt at forebygge uacceptabel adfærd og handle for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Dog har vi alle at fælles ansvar, når vi færdes på arbejdspladsen. Ansvaret for vores egen sprogbrug og handlen, men også ansvaret for at sige fra, når vi ser andre, der overskrider grænser.

Den seneste tids debat er en kærkommen lejlighed til at få genbesøgt og udbredt kendskabet til de politikker, som allerede er indgået i samarbejdsudvalget. Og til at vurdere om politikkerne også håndterer sexchikane og omgangstonen. Folks grænser er forskellige, men alle medarbejdere skal kunne gå på arbejde uden at gå på kompromis med deres egen integritet. Politikkerne skal derfor opdateres, så medarbejdere med disse i hånden kan have en sikkerhed for, at seksuel chikane og dårlig omgangstone ikke er acceptabel.

Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og den nye vejledning fra Arbejdstilsynet er samtidig gode anledninger til at opdatere politikkerne gennem debatter i samarbejdsudvalget.  

Men politikker gør det ikke alene. Der skal arbejdes for, at alle får ejerskab til politikkerne; at alle får en fælles forståelse for respektfuld omgang med hinanden – at det sker med respekt for den andens grænser.

Krænkende adfærd er uacceptabel og bør mødes med nul-tolerance.