Lærere skal trygt kunne påtage sig deres samfundsopgave

Lærere skal trygt kunne gå på arbejde. Vi må aldrig tolerere, at læreres liv kommer i farezonen på grund af deres undervisning.

Lærere må ikke føle sig presset til selvcensur. Det må aldrig blive frygten for trusler og vold, der dikterer, hvordan underviseren skal løse sin opgave. Enhver underviser skal trygt kunne udøve sin professionelle vurdering i valget af undervisningsmateriale. Men underviserne skal heller ikke pålægges at bruge bestemt undervisningsmateriale. Undervisernes frihed til metode- og materialevalg skal fastholdes.

Mordet på den franske lærer var også et angreb på grundværdier i den danske undervisningstradition. En tradition, som er baseret på dialog, refleksion og respekt for forskelligheden. Vi tror, at det styrker ikke bare elever og kursister, men også samfundet.

Undervisere skal kunne løfte denne samfundsopgave til demokratisk dannelse, dialog og tolerance uden at tænke på, om de sætter deres egen eller andres sikkerhed på spil.

Det er samfundets opgave og ansvar at sikre, at lærerne trygt kan påtage sig deres undervisningsopgave, og samfundet skal passe godt på underviserne og vores muligheder for at give en alsidig undervisning og fortsat løse vores dannelsesopgave.

Det er ubeskriveligt vigtigt, at vi står sammen om at sikre, at vores skoler og uddannelsesinstitutioner fortsat er det fundament, som en solid og demokratisk dannelse kan bygges på. Attentatet i Frankrig var en brutal påmindelse om, hvor vigtig undervisernes dannelsesopgave er.