Midt i en global Covid-19 krise må man konstatere, at de store sundhedsudfordringer håndteres relativt godt i Danmark. Udviklingen i antallet af syge og indlagte er under kontrol – heldigvis.

Årsagen til dette er et velfungerende og robust dansk velfærdssamfund. Et sundhedssystem med medarbejdere, som er fleksible og med kort varsel er klar til at håndtere en ny og voldsom udfordring. Og medarbejdere i en række andre sektorer, som også håndterer følgerne af en pludselig opstået sundhedskrise både hurtigt og fleksibelt og dermed holder samfundet i gang.

Også på undervisningsområdet har lærerne udvist ekstrem fleksibilitet og samfundssind. Lærerne har med kort varsel etableret nødvendig virtuel undervisning til elever og kursister, og der er arbejdet for, at alle er nået med såvel målrettet undervisning som personlig kontakt i en svær situation. Der er arbejdet hårdt for, at få alle elever og kursister godt igennem en svær og vanskelig tid. Det samme kan man sige om vejlederne.

Det særlige i forløbet med Covid-19 har været et tæt samarbejde mellem alle parter: Minister, ministerier, skoleforeninger, ledelser og de faglige organisationer for de professionelle på området. I dette partsforhold ligger en stor del af forklaringen på, hvorfor vi indtil videre er kommet relativt godt igennem Covid-19 krisen i Danmark.

Vi ser nu frem mod overenskomstforhandlingerne om OK21, som i lyset af Covid-19 kan blive svære. 


I Uddannelsesforbundet forventer vi et forhandlingsforløb og et resultat ved OK21, som viser respekt for de offentligt ansattes arbejdsindsats for et stærkt og velfungerende velfærdssamfund, som det senest er set ved Covid-19-krisen.

Også ved OK21 skal den danske model for forhandling og aftale mellem parterne – arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer – stå sin prøve.  Trods Covid-19 forventer Uddannelsesforbundet er godt overenskomstresultat for de offentligt ansatte – også selvom økonomien nu er presset. 

De offentligt ansatte er garanter for et stærkt og velfungerende velfærdssamfund. 

Vi vil ikke betale regningen for Covid-19 ved OK21.