Sidst Uddannelsesforbundet holdt kongres var i november 2017.
På kongressen er der ca. 280 delegerede, som er fordelt på hovedbestyrelsen samt delegerede valgt på generalforsamlinger/valgmøder i foreningerne, sektionerne og hos Uddannelseslederne. Seniorgruppens bestyrelse deltager med tale-, men ikke stemmeret.

Kongressen har følgende opgaver:

  • godkende beretning
  • vælge hovedbestyrelse og kritiske revisorer
  • træffe beslutning om principprogram, vedtægtsændringer, kontingenter, konfliktstøtte og konfliktkontingent mm.