Kongressen starter lørdag kl. 10.00.  Det tilstræbes, at kongressen slutter kl. 15.30 om sønda­gen, men der tages forbehold for, at sluttidspunktet kan blive senere end kl. 15.30.

Kongressen afholdes på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 Kbh. SV.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Hovedbestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab for 2022
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingenter
 7. Principper for honorarer
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
 11. Eventuelt.

Tidsplan med frister

Onsdag den 1. juni er seneste frist for offentliggørelse på hjemmesiden af antal delegerede i foreningerne og sektionerne.

Lørdag den 14. oktober – 6 uger før kongressens afholdelse – er seneste frist for indsendelse af følgende til forbundets sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk

 • Forslag fra de kongresdelegerede samt foreningerne, sektionerne og seniorgruppen, som ønskes behandlet på kongressen 
 • Forslag til opstilling af kandidater til formands- og næstformandsposten. Navnene offentliggøres straks på forbundets hjemmeside 
 • Anmeldelse af delegerede fra foreningerne og sektionerne. BEMÆRK: Hvis fristen overskrides, så overføres foreningens/sektionens delegerede til en anden forening/sektion.

Lørdag den 24. oktober - Hovedbestyrelsens beretning samt de forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, skal offentliggøres på forbundets hjemmeside og tilsendes de kongresdelegerede senest 4 uger før kongressens afholdelse, dvs. senest lørdag den 24. oktober.

Der henvises til Uddannelses­forbundets vedtægter pkt. 13, samt bilag til vedtægternes punkt 12.7 om valg af delegerede pkt. 1.2.

Foreningsområdet

Oversigt over fordeling af delegerede på foreningerne (pdf-fil)

Indkaldelse til valgmøder med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer fra foreningsområdet

Hovedbestyrelsen indkalder til valgmøder med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer fra foreningsområdet.

Valgmøderne afholdes søndag den 26. november 2023 umiddelbart efter kongressens afslut­ning. 

Det tilstræbes, at kongressen slutter om søndagen kl. 15.30, men da det faktiske sluttidspunkt for kongressen både kan være før og efter kl. 15.30, kan der ikke fastsættes et præcist start­tidspunkt for valgmøderne.

Valgmøderne afholdes samme sted som kongressen på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 Kbh. SV. 

Der afholdes 5 valgmøder – ét valgmøde for hver af følgende 5 offentlige regioner:

 1. Hovedstaden
 2. Sjælland
 3. Syddanmark
 4. Midtjylland
 5. Nordjylland

På de 5 valgmøder deltager foreningsformændene fra den pågældende region og vælger af deres midte ét medlem af hovedbestyrelsen. Foreningsformændene for de landsdækkende for­eninger deltager på valgmødet i den region, hvor de er henført til efter hovedbestyrelsens beslutning.

 1. Valg af dirigent

 2. Fastlæggelse af forretningsorden for dels valgmødets afvikling og dels kontakten i valgperioden mellem det valgte hovedbestyrelsesmedlem og regionens foreningsfor­mænd

 3. Valg af ét medlem af hovedbestyrelsen

Søndag den 12. november er seneste frist for opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen. For­slag til kandidater indsendes til forbundets sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk.

BEMÆRK. Selvom der kun er opstillet én kandidat til hovedbestyrelsen på valgmødet, skal valg­mødet stadigvæk afholdes, da der også skal træffes beslutning om den del af forretningsorde­nen, der regulerer kontakten i valgperioden mellem det valgte hovedbestyrelsesmedlem og regionens foreningsformænd.

Der henvises til Uddannelses­forbundets vedtægter pkt. 18.2.2 og 18.2.3.

Sektionsområdet

Oversigt over fordeling af delegerede på sektionerne (pdf-fil)

Indkaldelse til valgmøde med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer fra sektionsområdet

Hovedbestyrelsen indkalder til valgmøde med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer fra sektionsområdet.

Valgmødet afholdes søndag den 26. november 2023 umiddelbart efter kongressens afslutning.

Det tilstræbes, at kongressen slutter om søndagen kl. 15.30, men da det faktiske sluttidspunkt for kongressen både kan være før og efter kl. 15.30, kan der ikke fastsættes et præcist start­tidspunkt for valgmøderne.

På valgmødet deltager sektionsformændene og vælger af deres midte 5 medlemmer af hoved­bestyrelsen.

Valgmødet afholdes samme sted som kongressen på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 Kbh. SV.

 

Dagsorden for valgmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Fastlæggelse af forretningsorden for dels valgmødets afvikling og dels kontakten i valgperioden mellem de valgte hovedbestyrelsesmedlemmer og sektionsformændene
 3. Valg af 5 medlemmer af hovedbestyrelsen

 

Søndag den 12. november er seneste frist for opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen. For­slag til kandidater indsendes til forbundets sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk.

BEMÆRK. Selvom der kun er opstillet 5 kandidater til hovedbestyrelsen på valgmødet, skal valg­mødet stadigvæk afholdes, da der også skal træffes beslutning om den del af forretningsorde­nen, der regulerer kontakten i valgperioden mellem hovedbestyrelsesmedlemmerne og formanden for den sektion, som ikke sidder i hovedbestyrelsen. 

Der henvises til Uddannelses­forbundets vedtægter pkt. 18.2.1 og 18.2.3.