Kongressen er forbundets øverste myndighed.

Der er kongres hvert tredje år, hvor de delegerede sætter retningen for arbejdet de kommende år.

Sidst Uddannelsesforbundet holdt kongres var i november 2017.
På kongressen er der ca. 280 delegerede, som er fordelt på hovedbestyrelsen samt delegerede valgt på generalforsamlinger/valgmøder i foreningerne, sektionerne og hos Uddannelseslederne. Seniorgruppens bestyrelse deltager med tale-, men ikke stemmeret.

Kongressen har følgende opgaver:
  • godkende beretning

  • vælge hovedbestyrelse og kritiske revisorer

  • træffe beslutning om principprogram, vedtægtsændringer, kontingenter, konfliktstøtte og konfliktkontingent mm.