Bestyrelsen

Lotte Klein

Formand

Tlf: 38215500

Mob: 23114591

Henrik Mikkelsen

Næstformand

Mob: 20710424

Bo Christensen

Kasserer

Mob: 53634086

Kjeld Søndergård

Bestyrelsesmedlem

Mob: 60403551

Johannes Ingwersen

Bestyrelsesmedlem

Rikke Haugaard Belcher

Bestyrelsesmedlem

Mob: 24838349

Rune Højstrup Søe

Bestyrelsesmedlem

Mob: 27880685

 

Værd at vide om VUC

Som medlem af Uddannelsesforbundet er du også medlem af VUC-sektionen, der omfatter medlemmer ansat på VUC-området. På den måde får vi den stærkeste organisering, og du får det største udbytte og direkte indflydelse på Uddannelsesforbundets politik.

Hvad er sektionen? 
Hvad laver sektionsbestyrelsen?
Læs om det her i folderen

Tilbage til fremtiden

VUC spiller en vigtig rolle i forhold til at opfylde de uddannelsespolitiske- og beskæftigelsespolitiske målsætninger der fremsættes af forskellige politiske flertal. Men hvordan skal VUC efter din mening udvikle sig?
VUC sektionsbestyrelsen er i færd med at lægge sidste hånd på et visionspapir om fremtidens VUC. Papiret titel er VUC - tilbage til fremtiden.

 

Referat af bestyrelsesmøder 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Lokale arbejdstidstilrettelæggelser: princippapirer, administrationsgrundlag, forståelser mm. om arbejdstilrettelæggelse

Forbundets arrangementer på dit område

+__IndexType:arrangement +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"VUC" ) 
  • Forbundets møder
  • Kurser og konferencer
  • Møder
  • TR-uddannelse
Briller

Kursusmaterialer

Vi har samlet alle oplæg og andet materiale fra afholdte kurser listet efter den dato, hvor kurset blev afholdt.