Vejledere og konsulenter i det offentlige

Vejledere og konsulenter i kommuner er medlem af sektionen vejledere og konsulenter i det offentlige. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Se hvem der er medlem af sektionsbestyrelsen.

Information om kommende og sidst afholdte generalforsamling.

Materiale, som er relevant for arbejdsmiljøet på jobcentre.

Møder og arrangementer der især er relevante for ansatte på beskæftigelsesområdet og UU.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. oktober 2008 med senere ændringer.