Uddannelseslederne

Ledere er medlemmer af sektionen uddannelseslederne. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen den 13. september 2017.

Referater fra møderne i LC-Lederforums forretningsudvalg.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. september 2008 med senere ændringer.

Uddannelseslederne afholder generalforsamling hvert 3. år.

Uddannelseslederne afholder bestyrelsesmøde fire gange om året.

Uddannelseslederne afholder ét årsmøde

Uddannelsesforbundet udarbejder løntabeller for forskellige skoleformer, der giver et overblik over de centralt aftalte løndele.

Overenskomsterne og aftalerne for lederne ansat i staten, i det kommunale eller i det private.

Uddannelseslederne udsender nyhedsbreve efter behov.

Uddannelsesforbundet/ LC og FOAS har via overenskomsterne etableret en uddannelsesfond til uddannelse af ansatte omfattet af FOASoverenskomsterne.

Uddannelseslederne har sin egen hjemmeside.