Lærere i dansk som andetsprog

Ansatte på sprogskoler og sprogcentre er medlem af sektionen lærere i dansk som andet sprog Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Se hvem der er medlem af sektionsbestyrelsen.

Information om kommende og sidst afholdte generalforsamling.

Bladet FOKUS bliver udgivet af Uddannelsesforbundet - sektionen for lærere i dansk som andetsprog to gange om året.

Her kan du læse nyheder samt nyhedsbreve sendt fra sektionen for dansk som andetsprog til medlemmerne.

På kontingentopkrævningen optræder der et beløb, der går til udgifter i forbindelse med sektionens arbejde. En del af beløbet går direkte til sektionen og en del går videre til regionen (der kan lade en del gå videre til klubberne).

Nye medlemmer på danskuddannelsesområdet.

En fond til uddannelse af ansatte omfattet af overenskomsterne: FOAS almene overenskomst og FOAS sprogcenteroverenskomst

Møder og arrangementer der især er relevante for ansatte på sprogcentre.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. oktober 2008 med senere ændringer.