FGU-arbejdsgruppe

Hovedbestyrelsen har nedsat en FGU-arbejdsgruppe, der frem til den konstituerende sektionsgeneralforsamlingen varetager de opgaver en sektionsbestyrelse normalt ville varetage. 

FGU-arbejdsgruppen består af følgende personer:

 • Produktionsskolesektionen: Per Nielsen og Bjarke Eijgendaal
 • VUC sektionen: Henrik Mikkelsen og Kim Frandsen
 • EGU vejleder: Charlotte Østrup
 • EUD området: Dorte Christine Kristiansen

  

FGU-arbejdsgruppens arbejdsopgaver 

 • Bistå med at få valgt TR og oprettet klubber ude på FGU-skolerne.
 • Forberede den konstituerende sektionsgeneralforsamling og herunder udarbejde indstillinger og forslag til kandidater til dagsordenspunkterne på den konstituerende sektionsgeneralforsamling.
 • Udarbejde et budgetforslag som baggrundsbilag til kontingentforslaget på generalforsamlingen.
 • Gennemgå bekendtgørelser angående FGU’en.

 • Bidrage til at sikre at tillidsrepræsentanter og medarbejdere er klædt på til at varetage opgaverne indenfor FGU’en.

 • Bidrage til at støtte de 54 medarbejderrepræsentanter i de første FGU bestyrelser.

 • Diskutere problemstillinger i forbindelse med oprettelsen af FGU institutionerne og skolerne.

Den 7. oktober 2019 afholdes der konstituerende generalforsamling til sektionen for lærere
m.fl. ved FGU

Generalforsamling har det formål at få valgt repræsentanter til bestyrelsen og få fastlagt et arbejdsprogram.

Læs mere og tilmeld dig

 

Vakant

Formand

Vakant (1)

Næstformand

Vakant (2)

Kasserer

Vakant (3)

Bestyrelsesmedlem

Vakant (4)

Bestyrelsesmedlem

Vakant (5)

Bestyrelsesmedlem